Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Регистър на взискателите
Как се дава достъп на взискател до изпълнителните му дела?
Добавено от Ивелин Добрев на 03 December 2013 03:36 PM

Възможността за отдалечен достъп на взискатели, позволява на същите да получат достъп до своите изпълнителни дела образувани в системата Енфорсър.

За целта, ЧСИ трябва в три стъпки да:

1. Добави т.нар "отдалечени потребители" в своята програма. Отдалеченият потребител е, по същество, акаунтът на взискателя за достъп.

2. Да посочи до кои изпълнителни дела има достъп съответният "отдалечен потребител".

3. Обнови данните на сайта http://creditors.enforcer.bg

Добавянето на отдалечен потребител, се извършва чрез следната процедура:

1. Отваря се администрацията на Енфорсър през глобалното меню "Администрация".

2. След като се отвори администрация, на първия раздел, в лявата му част има панел "Отдалечени потребители" (точно под панела "Потребители")

3. Използва се бутонът "Добави" за да се въведе първоначалната информация за съответния отдалечен потребител.

След като отдалеченият потребител е въведен, трябва да се посочи до кои дела има достъп той. Това се прави по следния начин:

1. Отваря се "Регистър на заведени дела" 

2. Избира се съответното дела с отметка и се използва бутонът "Редактирай". Появява се форма за въвеждане на административна инфромация за съответното изп.дело.

3. В тази форма, в горната дясна част, има малка таблица "Отдалечени потребител". В тази таблица се "добавят" отдалечените потребител, които следва да имат достъп до съответното изп.дело. Достъп до едно изпълнително дело може да имат множество отдалечени потребител (Примерно, двама представителя на взискателя, могат да имат достъп).

4. С отметките Да/Не се посочва дали отдалеченият потребител има достъп до бележките по изп.дело, до задачите, до издадените сметки/фактури, до изходящите плащания, до таксите или до сканираните документи.

5. След като са посочени отдалечените потребители и правата за достъп, използва се бутонът "Запиши" за да се актуализират данните по делото.

Забележка: Отдалечени потребители могат да се въвеждат по много изп.дела едновременно като за целта се отмятат множеството изпълнителни дела в "Регистър на заведени дела" и се използва бутона "Масова редакция", а не бутонът "Редактирай"!

След като са създадени отдалечените потребители и след като са посочени изпълнителни дела, трябва цялата тази информация да се обнови на сайта http://creditors.enforcer.bg през който взискатели влизат. Това става ръчно или автоматично.

Програмата Енфорсър, периодично и автоматично, обновява информацият на този сайт. Ако ЧСИ желае промените да се отразят на сайта веднага, то това става ръчно по следния начин:

1. Отваря се администрацията на Енфорсър през глобалното меню "Администрация".

2. След като се отвори администрация, на първия екран, в панела "Отдалечени потребители", се използва бутонът "Синх.рег.вз." (Синхронизирай регистър на взискатели).

Внимание: Бутонът "Синх.рег.вз." изисква да са разрешени изкачащите прозорци в браузъра!

Възможността за достъп на взискатели изисква ЧСИ да има разрешен модул към програмата Енфорсър, който се заплаща отделно (144лв. на месец с ДДС за неограничен брой взискатели)!

(2 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София