Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Отразяване на банкови такси в системата Енфорсър.
Добавено от Георги Иванов на 22 May 2014 10:50 AM

За извършване на банковите транзакции и преводи голяма част от банките удържат такси. С оглед правилното въвеждане на информацията по изпълнителните дела в частта на паричните потоци е важно тези такси да бъдат отразявани коректно в системата. 

Съществуват няколко възможности за въвеждане на банковите такси.

  1. Сумата за разпределение да бъде намалена с размера на банковата такса.

В полето "сума за разпределяне" на раздела "постъпили плащания" се въвежда намалената с размера на банковата такса сума.

По този начин системата няма да разпредели цялата сума в полза на взискател и ЧСИ, и банковата такса ще бъде удържана за сметка на длъжника.

Проблема на този начин на отразяване на банковите такси, е че стойността на постъпилите, разпределени и преведени суми ще бъде различен.

2. Отразяване на банковите такси в предмета на изпълнение и изходящите плащания.

Един от начините да бъде ясно и точно колко такси са начислени и удържани за банкови преводи е като се добави нов паричен предмет на изпълнение, където с редакция всеки път да бъдат начислявани таксите за банковите преводи. Ако има няколко изпълнителни титула с различни длъжници, могат да бъдат добавени и повече от един предмет на изпълнение за отделните длъжници за още по голяма точност.

Всяка нова такса се добавя поотделно като разноски по изпълнителното дело с описание "Банкови такси и комисионни". В полето ръчен режим т.26 се избира стойност "Да". В полето режим на т.26 се задава стойност "Без т.26".

Направените промени се записват.

 

След като бъдат въведени банковите такси и комисисонни е важно те да бъдат извадени от сумата на изходящото плащане.

Това се извършва, като се въведе таксата за превод в полето "Такса превод".

Системата автоматично намаля размера на изходящото плащане с размера на въведената такса за превод.

 

 

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София