Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Начин на работа на системата за техническа поддръжка на Енфорсър.
Добавено от Георги Иванов на 02 June 2014 11:13 AM

Създаването на системата за техническа поддръжка е една от основните стъпки за подобряване обслужването на клиентите както и повишаване на тяхното качеството на работа.

Но как равоти системата за теническа поддръжка?

Системата за техническа поддръжка работи на принципа на обратната връзка. Клиентът създава "случай" в системата за техническа поддръжка, където описва неговото естество, след което служител/и от екипа на  "Енфорсър" разглежда проблема и намира най - рационалния начин за неговото разрешаване, като дава отговор и насоки отново в системата за техническа как да се разреши възникналият проблем. Ако случаят не може да се разреши on-line чрез системата служител от екипа се свързва с лицето създало случая, за да му помогне да го разреши отдалечено.

Защо е важно да се използва системата за техническа поддръжка?

Създаването на случаи в системата се следи от всички служители на Енфорсър.Колкото повече хора следят случая толкова по-малко е времето за неговото разрешаване. От своя страна създаването на случаи служи както за разрешаване на текущи проблеми, така и за място, от където се черпят идеи и информация за подобряването на самата система "Енфорсър" както в технически така и във функционален план.

 

Достъпа до системата за техническа поддръжка се осъществява чрез бутона "Техническа помощ" намиращ се в лентата с бутони на системата, както и на: http://support.enforcer.bg

 

 

Изглед и функции на системата за техническа поддръжка:

1. Общ изглед на системата за техническа поддръжка:

2. Създаване на нов случай в системата за техническа поддръжка:

 

 2.1 Въвеждане на информация за нов случай в системата:

 

 

3. Преглед на текущи случаи:

 

 

 

4. База данни с често задавани въпроси, срещани проблеми и добри практики:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София