Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Опрощаване на т.26 при извършване на разпределение.
Добавено от Георги Иванов на 13 August 2014 01:52 PM

Във връзка с новите промени в ТТРЗЧСИ, гласящи, че при доброволно изплащане на дългът по ИД в срока за доброволно изпълнение, длъжникът не дължи т.26 в системата Енфорсър беше добавена възможност т.26 да може да се опрости. 

Това се извършва в раздел "Погасяване разпределение" при разпределение на постъпила сума за погасяване на задължението на длъжника.

  1. В полето "Погаси т.26:" се избира стойност "Не";
  2. В полето "Опрости т.26:" се избира опрости стойност "Да";

При разпределението на постъпилата сума системата автоматично изважда от целият размер на т.26 частта на т.26 за постъпилата и разпределена сума(ако постъпилата сума за разпределяне е по-малка от пълният размер на задължението). Ако е изплатено цялото задължение то системата ще занули целият размер на т.26.

 

(2 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София