Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Синхронизация на Енфорсър с Регистър на длъжниците.
Добавено от Георги Иванов на 07 October 2014 02:16 PM

След въвеждането на новият Регистър на длъжниците, системата Енфорсър претърпя някои промени във функционалностите свързани с връзките между нея и новият регистър.

Основни функции и възможности на системата "Енфорсър", касаещи синхронизацията с новият Регистър на длъжниците.

  • бутон "Синхронизация на избрани дела с ЦРД" - остава възможността избрани дела да могат да се синхронизират ръчно. Избраните дела се маркират, след което се натиска бутона "Синхронизация на избрани дела с ЦРД". Системата изпраща заявка до ЦРД за синхронизиране на избраните дела.
  • бутон "Данни за дело в ЦРД" - запазва се функционалността,да може да се видят данните за избрано дело в ЦРД. Маркира се избрано дело, след което се натиска бутона "Данни за дело в ЦРД". Системата изпраща заявка до ЦРД, след което регистъра връща информация за избраното дело. Отваря се прозорец, в който се съдържа текушата информация към момента за избраното дело.

 

 

 В раздел "КЧСИ" са премахнати разделите и възможностите за искане и издаване на справки от регистъра на длъжниците. Причината за това е възможността за издаване на справки и удостоверения само и единствено от сайта на новият Регистър на длъжниците.

 

В раздел "Синхр. с регистър длъжници" се съдържа информация за направените синхронизации на системата и регистъра на длъжниците.

  • колона "ИД № на заявка" - показва номера на подадената заявка за обработка от регистъра на длъжниците. Всяка направена заявка за синхронизация се записва под определено ИД дадено от регистъра.
  • колона "Вид заявка" - показва видът на направената заявка към регистъра. Възможностите са: 

- Ръчна частична заявка - синхронизация на едно или няколко дела, ръчно през "Регистъра на заведените дела" на системата;

- Автоматична пълна заявка - автоматична синхронизация на целият регистър на заведените дела;

- Автоматична частична заявка - автоматична синхронизация само за направените промени за целият регистър на заведените дела;

Забележка: при автоматичната частична заявка системата изпраща за синхронизация само делата, по които са направени промени. За в бъдеще ще се виждат само "Автоматични частични заявки", тъй като системата е настроена да подава само данни за изпълнителни дела, по които са извършвани промени, дела при които няма промени няма да се синхронизират всеки ден.

  • колона "Дата старт" - показва датата и часът на изпращане на заявката за синхронизация;
  • колона "Дата проверка" - показва датата и часът на връщане на заявката от регистъра;
  • колона "Статус" - показва статуса на изпратената заявка;
 - статус "Изчаква обработка" - показва, че данните са изпратени за обработка;
 - статус "В процес на обработка" - показва, че данните са приети от регистъра и се обработват;
 - статус "Успешна обработка" - показва, че данните са обработени успешно;
 - статус "Грешки при обработка" - показва,че данните са обработени, но са открити грешки в обработените данни; 

Забележка: Когато регистърът на длъжниците намери грешка в изпратените данни, отбелязва в статуса, че са намерени грешки при обработката на данните. Това не означава, че данните не са приети и не са обработени. Грешките при обработените данните не пречат на работата на регистъра и на системата, както и на синхронизацията на данните;

  • колона "Описание на грешка" - изписват данните за намерените грешки при синхронизация, видът и локацията на грешката (препоръчително е информацията за намерените грешки да се гледа директно в регистъра на длъжниците); 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София