Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Такси по изп.дело
Как се отбелязва, че платена сметка/фактура е платена в брой?
Добавено от Георги Иванов на 03 December 2013 04:01 PM

В системата Енфорсър начина на плащане на сметката/фактурата не може да се посочва директно в сметка/фактура.

Това дали постъпила сума е платена в брой или по сметка се определя от полето "плащане" в сметка/фактура (това е едно от постъпилите плащания по съответното дело).

  • Ако избраното в сметка/фактура постъпило плащане е отбелязано като постъпило в брой, то системата счита че сметката/фактурата е платена в брой.
  • Ако избраното в сметка/фактура постъпило плащане е отбелязано като постъпило по сметка, то системата счита че сметката/фактурата е платена по сметка.

           

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София