Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Деклариране на ДДС
Разпечатване на дневници по ДДС.
Добавено от Георги Иванов на 16 February 2015 03:15 PM

 

Възможностите, които предлага системата Енфорсър за визуализиране и разпечатване на дневниците по ДДС е експортът им във файл.

Опциите за за това са експорт в CSV (файловото разширение на open office за обработка на таблици) или Excell.

Процесът по експортиране преминава през следните етапи:

след като бъде зададен и избран периода на дневниците по ДДС се натиска бутона "Експорт", след което в полето "Експорт към" се избира, в какво файлово разширение да се експортират - Microsoft Excell или Comma Separated Values

 

След натискането на бутона "Експорт" - файлът се сваля на зададената по подразбиране папка за download на браузъра, с който е отворена системата. Обикновено това е папката "Downloads".

 

2. След като информацията бъде експортирана, файлът трябва да бъде форматиран допълнително така, че да може да се разпечатат колоните на дневника на една страница.

 

1- Изчистване на допълнителното оцветяване на таблицата - таблицата на дневника се маркира цялата, след което се изчистват цветовете от бутона "Backgroun color" --> "No fill"

 2. Намаля се размера на буквите и цифрите.

 3. Форматира се допълнително редът с наименованията на колоните, за да могат ако колоните се разширят, текста да излиза в цялата си форма. Маркира се целият ред, след което се "кликва" с десен бутон върху маркираният ред. Натиска се полето "Format Cells..."

 

3.1. Отваря се допълнителен прозорец където в раздел "Alignment" се изира "Wrap text automaticaly".

3.2. Маркират се колоните и редовете на дневника, след което се задават очертания на клетките от бутона показан на стъпка 5.

 3.3. Следвашата стъпка е визуализация на страницата за печат. От менюто "File" се избира "Page Preview".

 3.4. След като се отвори визуализираната страница за печат, от бутона "Format Page" се задават няколко допълнителни настройки на страницата.

 - в полето на панела Page Style Default --> Page се избира пейзажен изглед на страницата "Landscape".

 3.5. Ако началната страница на дневника не се събира на един лист, площта за печат можеда бъде допълнително намалена от т.нар. Scaling Factor, докато не се събере на един лист.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София