Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Покана за избран предмет в изпълнително дело.
Добавено от Георги Иванов на 24 June 2015 01:38 PM

Много често срещан казус е въвеждането на множество изпълнителни листове с по няколко длъжника и няколко предмета на изпълнение по едно изпълнително дело. Системата Енфорсър позволява изходирането на документ със избрани данни за дълг по длъжник.

  1. Добавянето на информация за определн длъжник се извършва при изходиране на документ в раздел "Допълнителни" при изходиране на документ от системата.
  2. В панела на формата "Предмет на изпълнение" от бутона "Добави" се избира предмета на изпълнение, за който да се генерира информация в изходящия документ.
  3. Направените промени се записват.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София