Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Грешка при отваряне на документ.
Добавено от Георги Иванов на 18 September 2015 02:56 PM

Какво да правя, когато OpenOffice изписва грешка и не мога да си отворя документа?

 

Причината, офис пакета (OpenOffice) да изписва грешката посочена на снимката горе и документите да не могат да бъдат отворени е в символите, които се използват при попълване на информацията в системата за имената и адресите на лицата в азбучника.

Силно препоръчително е да не св използват т.нар. "лоши символи" - ""!@№$%€§*()_+ при попълване на информацията за имена и адреси на лицата в азбучника. Също така не е желателно да се използват и букви на кирилица и латиница (едновремено) при изписването на наименованията на лицата и адреисте в системата. Причината е, че лошите символи "чупят" файла, който се генерира от офис пакета, и той не може да бъде отворен.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София