Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Настройки на скенер HP ScanJet 7500 Flow
Добавено от Георги Иванов на 02 December 2015 03:56 PM

За да работи правилно сканирането на документите и сканираните изображения да се разпознават коректно от Енфорсър, трябва да бъдат направени настройки на сканиращият софтуер, и той неговата версия трябва да е актуална.

ВАЖНО: Преди да продължите, моля уверете се че вашият софтуер е с версия 3.7.1 (7 Apr 2014) или по-нова. За сваляне: HP Smart Scan

Настройките на сканиращият софтуер HP Smart Document Scan Software преминава през следните етапи:

1. Създава се нов профил за сканиране:

2. В празното поле на панела "Create New Profile" се създава наименованието на новият профил:

3. В раздел "Scan Settings" --> "Image options" от падащите менюта се задават параметрите на изображението:

4 В раздел "Scan Settings" --> "Page Layout" се задават параметрите за сканиране на листовете в описаната последователност.

 

5. В раздел "Scan Settings" --> "Hardware Options" се задават параметрите на трансфер на данни на скенера в описаната последователност. 

6. В раздел "Image Processing"-->"Adjust each Scanner Page" се задават допълнителни настройки за изчистване на качеството на сканираното изображение в описаната последователност:

7. В раздел "Image Processing"-->"Adjust Scanned Document" се задават параметри, при които сканиращата програма изтрива празните страници.

 7.1 Кликва се върху бутона "Blank page settings";

7.2 Задават се параметрите на скалата за изчистване на празните страници;

8. В раздел "Destinations" --> "Save as" се задават параметрите за създаване на наименованията на файловете за сканираните документи.

ВАЖНО: След като бъде избрано файловото разширение за сканираните изображения (т.1) трябва да бъдат сложени отметки на полетата показани в изображението точно в такава последователност както са описани от т.2.1 до т.2.4.1. 

ВАЖНО: Моля уверете се че имате отметнат BATCH

ВАЖНО: Моля, уверете се, че <BARCODE> е на последно място в името на файла, и че компонентите на името на файла са в същата последователност, както на образеца:

ОБРАЗЕЦ: <BASE>_<YYYY-MM-DD>_<BATCH>_<COUNTER>_<BARCODE> 

За да промените последователността използвате Drag and Drop с мишката (провлачете баркод в края на реда)

9. В раздел "Destinations" --> "Send to" се указва пътя за запаметяване на сканираните документи в описаната последователност:

от падащото меню на панел на формата се избира "Destination" -->"Send to Folder",  след което се натиска "Next"

9.1 След като бъде зададена дестинацията на файла се кликва върху полето в списъка "Destinations:" (т.1)

  • избира се директорията където да се изпращат сканираните файлове (т.2)

10. Направените промени се запаметяват.

 

 

 

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София