Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Електронно изп.дело
Настройки на скенер HP ScanJet 7500 Flow
Добавено от Георги Иванов на 02 December 2015 03:56 PM

За да работи правилно сканирането на документите и сканираните изображения да се разпознават коректно от Енфорсър, трябва да бъдат направени настройки на сканиращият софтуер, и той неговата версия трябва да е актуална.

ВАЖНО: Преди да продължите, моля уверете се че вашият софтуер е с версия 3.7.1 (7 Apr 2014) или по-нова. За сваляне: HP Smart Scan

Настройките на сканиращият софтуер HP Smart Document Scan Software преминава през следните етапи:

1. Създава се нов профил за сканиране:

2. В празното поле на панела "Create New Profile" се създава наименованието на новият профил:

3. В раздел "Scan Settings" --> "Image options" от падащите менюта се задават параметрите на изображението:

4 В раздел "Scan Settings" --> "Page Layout" се задават параметрите за сканиране на листовете в описаната последователност.

 

5. В раздел "Scan Settings" --> "Hardware Options" се задават параметрите на трансфер на данни на скенера в описаната последователност. 

6. В раздел "Image Processing"-->"Adjust each Scanner Page" се задават допълнителни настройки за изчистване на качеството на сканираното изображение в описаната последователност:

7. В раздел "Image Processing"-->"Adjust Scanned Document" се задават параметри, при които сканиращата програма изтрива празните страници.

 7.1 Кликва се върху бутона "Blank page settings";

7.2 Задават се параметрите на скалата за изчистване на празните страници;

8. В раздел "Destinations" --> "Save as" се задават параметрите за създаване на наименованията на файловете за сканираните документи.

ВАЖНО: След като бъде избрано файловото разширение за сканираните изображения (т.1) трябва да бъдат сложени отметки на полетата показани в изображението точно в такава последователност както са описани от т.2.1 до т.2.4.1. 

ВАЖНО: Моля уверете се че имате отметнат BATCH

ВАЖНО: Моля, уверете се, че <BARCODE> е на последно място в името на файла, и че компонентите на името на файла са в същата последователност, както на образеца:

ОБРАЗЕЦ: <BASE>_<YYYY-MM-DD>_<BATCH>_<COUNTER>_<BARCODE> 

За да промените последователността използвате Drag and Drop с мишката (провлачете баркод в края на реда)

9. В раздел "Destinations" --> "Send to" се указва пътя за запаметяване на сканираните документи в описаната последователност:

от падащото меню на панел на формата се избира "Destination" -->"Send to Folder",  след което се натиска "Next"

9.1 След като бъде зададена дестинацията на файла се кликва върху полето в списъка "Destinations:" (т.1)

  • избира се директорията където да се изпращат сканираните файлове (т.2)

10. Направените промени се запаметяват.

 

 За достъпване на системата без VPN връзка настройките на папката, до която трявба да се изпрати файла са следните:

 

 

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София