Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Електронно изп.дело
Настройки за сканиране в системата Енфорсър.
Добавено от Георги Иванов на 12 January 2016 05:11 PM

Въвеждане на настройките за сканиране на документите в модълът Е-дело се въвеждат в адмнистрация на системата --> раздел "Системни променливи" --> панел на формата "ecase"

В настоящата статия са отбелязани и описани полетата, за които може да възникне нужда от промяна на настройките, необходими за коректното функциониране на модулът Е-дело.

 

  • поле "HTTP/HTTPS потребител за достъп" - въвежда се потребителско име на съществуващ потребител от кантората;
  • поле "HTTP/HTTPS парола за достъп" - въвежда се парола на съществуващ потребител от кантората;
  • поле "Засичане на баркод в имената на сканираните файлове" - въвежда се стойност 1-ца само за клиентите използващи скенери, чиито сканиращ софтуер може да засича автоамтично сканирани баркодове;
  • поле "Засичане на баркод в сканираните изображения чрез ZBAR" - въвежда се стойност 1-ца за клиенти, които използват скенети, чиито сканиращ софтуер НЕ може да засича автоматично сканирани баркодове;
  • поле "Повторно (second pass) разпознаване чрез ZBAR" - въвежда се стойност 1-ца за допълнителна обработка от сървъра на сканирани документи, за клиенти чиито сканиращ софтуер НЕ може да засича автоматично сканирани баркодове;
  • поле "Ъгли на завъртане на изображението" - използва се за по-добро разпознаване на баркодовете на сканираните документи. Въвежда се положитлена и отрицатрелна стойност, разделени със "," като стойноста показва ъгъла на завъртане на изображението. По подразбиране се задва стойност "20,-20";
  • поле "Размер на системен баркод етикет (56х25, 56х43, 68х38) - задават се параметрите на рамер на баркод етикетите, върху които ще бъде разпечатан баркода от баркод принтера. Консумативите, които се използват най-често са с размер "68х38";
  •  поле "Метод за сортиране на сканираните файлове - TS: по време на записване в папката; FN:по оригиналното име на файла" - с въвеждане на стойността в това поле се указва начинът по който да се сортират файловете за обработка в папката за обработка на сканирани документи. Препоръчително е файловете да се сортират по оригиналното име на файл (FN);
  • поле "Строги проверки за правилно разчетени баркодове в инструмента за потвърждаване на сканирани документи" - задава се стойност 1-ца ако искаме допълнителна проверка на баркодовете при обработка на сканираните изображения със залепени баркодове на тях;
(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София