Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Начисляване на ДДС за лично ползване в системата Енфорсър.
Добавено от Георги Иванов на 14 March 2016 11:45 AM

Системата Енфорсър позволява начисляването на ДДС за лични нужди в попълваните дневници по ДДС.

Начисляването на ДДС за лично ползване се извършва в раздел "Счетоводство" --> Дневник продажби --> от бутона "Добави" се отваря форма "Продажби"

Попълват се следните полета:

  • Клон - въвежда се цифрова стойност (в посоченият пример е попълнена стойност "0" {нула}", опционално може да бъде въведена стойност от 1-9);
  • Вид на документа - избира се "09 - Протокол или други документи";
  • Номер на документа - попълва се цифрова стойност в зависимост от хронологичното водене на попълваните документи различни от "фактура, дебитно,кредитно известие";
  • Дата на документа - тъй като въвежданият протокол за самоначисляване на ДДС за лични нужи се попълва накрая на месеца, обикновенно се попълва за дата последният ден на месеца;
  • Начислен данък за дост. на стоки и услиги за лично ползване: - въвежда се общият размер на данъчната ставка за всички стоки и услуги за лично ползване;

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София