Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Прехвърляне на архив на ЧСИ от система Енфорсър към система Енфорсър
Добавено от Венелин Михайлов на 13 January 2017 01:37 PM

Прехвърлянето на архив на ЧСИ включва програмното прехвърляне на изпълнителни дела от система ЧСИ-изпращач (Енфорсър) в система на друг ЧСИ-получател (Енфорсър). 

 

Описание на процеса

Процедурата по прехвърляне на архив не е изцяло автоматична и изисква допълнително програмна работа. 

По желание на клиента можем да прехвърлим всички дела от архива на ЧСИ-изпращач, само активните дела, или дела по списък.

 

Данните, които се прехвърлят са следните:

 • Всички данни свързани със самото дело - номера, статуси, дати
 • Представители по изп. дело
 • Всички страни по дела се добавят като лица в азбучника с адреси/телефони/ибан сметки
 • Изпълнителни титули и страни
 • Бележки и събития
 • Предмет на изпълнение
 • Такси
 • Постъпили плащания (нужни за да бъдат синхронизирани погасяванията/разпределенията)
 • Погасявания
 • Имущество

Добавят се старите номера на делата (от системата изпращач) като полета в системата приемник, за да може да се търси бързо по тях.

Правят се нужните корекции в статусите на делата, за да работи безпроблемно регистъра на длъжниците.

Част от регистрите не се прехвърлят в системата приемник, защото ще нарушат тяхната последователност.  

Данните, които не се прехвърлят са следните:

 • Входящ регистър
 • Изходящ регистър
 • Регистър Извършени действия
 • Регистър сметки и фактури
 • Регистър изходящи плащания

Тези регистри предоставяме като отделни ексел файлове, които могат да бъдат преглеждани и търсени за историческа информация.

Също не се прехвърлят следните настройки:

 • Потребители
 • Отдалечени потребили (взискатели)
 • Шаблони за печат
 • Шаблони за масово изходиране
 • Шаблони за такси
 • Финансови настройки
 • Права за достъп
 • всички други системни настройки на системата на ЧСИ-изпращач

 

Забележки

1. След прехвърляне на делата, те стават неразривна част от данните на ЧСИ-получател. Не могат да бъдат изключени от системата. При обратното връщане на архива към ЧСИ-изпращач, делата получават статус "изпратени" в системата на ЧСИ-получател и остават в нея.

1.1 При съставяне на отчета към КЧСИ и МС данните на ЧСИ-изпращач се включват. За да бъде заобиколен този проблем, може да се състави отчета в системата на ЧСИ-изпращач и после да впоследствие да се извади от отчета на ЧСИ-получател.

2. След прехвърляне на делата, те трябва да бъдат изтрити от регистъра на длъжниците от партидата на ЧСИ-изпращач.

3. При прехвърляне на делата лицата с еднакви ЕГН-та/ЕИК-а в системите на ЧСИ-изпращач и ЧСИ-получател се обединяват. Резултата е едно лице, неговата информация е от системата на ЧСИ-получател. Адреси/телефони/ибан сметки на лицето от системата на ЧСИ-изпращач не се прехвърлят (губят се). Алгоритъма на работа е такъв, за да се избегне дублиране на лица и данни за тях.

Пример:

В системата на ЧСИ изпращач име лице Иван Иванов с ЕГН 9901015550 и телефон 0123456789
В системата на ЧСИ получател има лице Иван Иванов с ЕГН 9901015550 и телефон 888888888. 
След прехвърлянето на данните от ЧСИ изпращач към ЧСИ получател, ще има едно лице с ЕГН 9901015550 . Неговият телефон ще бъде 888888888. Телефона 0123456789 от системата на ЧСИ изпращач няма го има. Същият е принципа за адреси и ИБАН сметки на лица.

4. При прехвърляне на постъпилите плащания в системата на ЧСИ-получател, тези плащания се отбелязват като плащания в брой, тъй като специалната сметка на ЧСИ-изпращач не е специална сметка на ЧСИ-получател.

 

Обратно връщане на архив на ЧСИ

При възстановяване на правата на ЧСИ-изпращач, можем да прехвърлим неговия архив обратно. При обратното прехвърляне на изпълнително дело, процедурата е приблизително същата.

Разликата е, че делата, които се връщат обратно, вече съществуват в системата. Има два варианта, как да се процедира:

 

Вариант 1: Нов номер на дело

В този вариант старото дело остава като "изпратено".

Данните по старото дело не се променят, те остават каквито са били при загубването на правата.

Създава се ново дело и в него се попълват данните, както са в към момента на възстановяване на правата.

Вариант 2: Съществуващ номер на дело

В този вариант старото дело първо се нулира (всички данни по него се изтриват, без регистрите, които не се прехвърлят) и след това се попълват данните, както са към момента на възстановяване на правата в системата на ЧСИ-получател

 

И в двата варианта тези регистри, които по-горе са отбелязани, че не се прехвърлят, не се връщат обратно.

С други думи данните въведени във входящ регистър, изходящ регистър, сметки/фактури, дневник извършени действия и т.н. за периода, в който ЧСИ-изпращач няма права няма да са налични в неговата система при връщането на делата.

Тези данни ще останат във системата на ЧСИ-получател . Ние ще предоставим тези данни като ексел файлове за исторически справки.

 

Е-дело архив

При желание, можем да направим е-дело архив на всички дела от системата изпращач.
Този архив включва всички документи по делото като един голям PDF файл. Това са сканирани входящи документи и изходящи документи (както са били записани в системата).
По желание на клиента можем да добавим към PDF архива и счетоводните документи - ПКО, РКО, Сметки и фактури.
Този архив можем да ви предоставим като:

- Отделни PDF файлове, сортирани по дело и година като файлове

- Да го качим в системата приемник - като приложен документ към молбата за образуване на делото.

- Да направим експорт на всички документи като файлове по дело.

 

Време за изпълнение

Техническото време за извършване на процедурата е около една работна седмица.

Прехвърлянето се извършва на следните етапи:

 • Взимане на данните от системата изпращач.
 • Взимане на данните от системата получател.
 • Синхронизиране на системни таблици данни в двете системи.
 • Тестово прехвърляне на данните в системата получател
 • Официално прехвърляне на данните в системата получател  (изисква спиране на работата и се прави през уикенд, тъй като процедурата отнема около ден)

 

Цена

Поради техническото време за свършване на задачата, нейната сложност и отговорността при прехвърлянето на данните тази задача се заплаща отделно. 

За повече информация и актуална цена, моля свържете се с нас.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София