Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Прехвърляне на архив на ЧСИ от система Енфорсър към система Енфорсър
Добавено от Венелин Михайлов на 13 January 2017 01:37 PM

Прехвърлянето на архив на ЧСИ включва програмното прехвърляне на изпълнителни дела от система ЧСИ-изпращач (Енфорсър) в система на друг ЧСИ-получател (Енфорсър). 

Процедурата по прехвърляне на архив не е изцяло автоматична и изисква допълнително програмна работа. 

По желание на клиента можем да прехвърлим всички дела от архива на ЧСИ-изпращач, само активните дела, или дела по списък.

По долу следва описанието на тази задача.

Данните, които се прехвърлят са следните:

- Всички данни свързани със самото дело - номера, статуси, дати

- Представители по изп. дело

- Всички страни по дела се добавят като лица в азбучника с адреси/телефони/ибан сметки
- Изпълнителни титули и страни
- бележки и събития
- Предмет на изпълнение
- Такси
- Постъпили плащания (нужни за да бъдат синхронизирани погасяванията)

- Погасявания

- Имущество

Добавят се старите номера на делата (от системата изпращач) като полета в системата приемник, за да могат да се търси бързо по тях

Правят се нужните корекции в статусите на делата, за да няма проблеми със регистъра на длъжниците.

Част от регистрите не се прехвърлят в системата приемник, защото ще нарушат тяхната последователност. 
Тези регистри са:
- Входящ регистър
- Изходящ регистър
- Регистър сметки и фактури
- Регистър изходящи плащания
Тези регистри ние предоставяме като отделни ексел файлове, които могат да бъдат преглеждани и търсени за историческа информация.

 

Е-дело архив
При желание, можем да направим е-дело архив на всички дела от системата изпращач.
Този архив включва всички документи по делото като един голям PDF файл. Това са сканирани входящи документи и изходящи документи (както са били записани в системата).
По желание на клиента можем да добавим към PDF архива и счетоводните документи - ПКО, РКО, Сметки и фактури.
Този архив можем да ви предоставим като:

- Отделни PDF файлове, сортирани по дело и година като файлове

- Да го качим в системата приемник - като приложен документ към молбата за образуване на делото.

- Да направим експорт на всички документи като файлове по дело.

Задачата се извършва на следните етапи:
1. Взимане на данните от системата изпращач.
2. Взимане на данните от системата получател.
3. Синхронизиране на системни таблици данни в двете системи
3. Тестово прехвърляне на данните в системата получател.
4. Официално прехвърляне на данните в системата получател 
(изисква спиране на работата и се прави през уикенд, тъй като процедурата отнема от няколко часа до около ден)

Техническото време за извършване на процедурата е около една работна седмица.
Забележки:

1. След прехвърляне на делата, те стават неразривна част от данните на ЧСИ-получател.

1.1 При съставяне на отчета към КЧСИ и МС данните на ЧСИ изпращач се включват. За да бъде заобиколен този проблем, може да се състави отчета в системата на ЧСИ-изпращач и после да впоследствие да се извади от отчета на ЧСИ-получател.

2. След прехвърляне на делата, те трябва да бъдат изтрити от регистъра на длъжниците от партидата на ЧСИ-изпращач.

3. При прехвърляне на делата лицата с еднакви ЕГН-та/ЕИК-а в системите на ЧСИ-изпращач и ЧСИ-получател се обединяват. Резултата е едно лице, неговата информация е от системата на ЧСИ-получател. Адреси/телефони/ибан сметки на лицето от системата на ЧСИ-изпращач не се прехвърлят (губят се). Алгоритъма на работа е такъв, за да се избегне дублиране на лица.

Пример:

В системата на ЧСИ изпращач име лице Иван Иванов с ЕГН 9901015550 и телефон 0123456789
В системата на ЧСИ получател има лице Иван Иванов с ЕГН 9901015550 и телефон 888888888. 
След прехвърлянето на данните от ЧСИ изпращач към ЧСИ получател, ще има едно лице с ЕГН 9901015550 . Неговият телефон ще бъде 888888888. Телефона 0123456789 от системата на ЧСИ изпращач няма го има. Същият е принципа за адреси и ИБАН сметки на лица.

Поради техническото време за свършване на задачата, нейната сложност и отговорността при прехвърлянето на данните тази задача се заплаща отделно. 

За повече информация и актуална цена, моля свържете се с нас.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София