Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Копиране на изпълнително дело
Добавено от Георги Иванов на 13 March 2017 04:01 PM

Системата Енфорсър дава възможност да се копира неплатената част от дълга и таксите по едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция може да се използва при следните казуси:

  - Перимиране на изпълнително дело.

      При този казус старото дело се прекратява и взискателя образува ново дело.

      При този казус системата позволява да се изберат повече от едно дело за бързо множествено образуване и попълване на перимирани дела. 

  - Присъединяване на взискател към съществуващо дело

 

При използване на функцията за копиране на изпълнително дело се копират се само неплатената част от вземанията и таксите.

Предмета на изпълнение за т.26 в новото дело е неплатената част от вземанията от старото вземане.

 

Копирането на информация от изпълнително дело в системата Енфорсър се извършва в Регистъра на заведени дела :

1. Маркира се делото (делата), от което ще се копира информация:

2. Натиска се бутона "Копиране на дело": 

Отваря се панел на формата "Копиране на изпълнително дело"

* Забележка: При маркиране на няколко изпълнителни дела, системата позволява единствено копиране на информация в нови изпълнителни дела. Не могат да бъдат присъединявани няколко избрани дела към едно дело. Присъединяването трябва да се извършва за всяко дело поотделно.

поле "Копиране във" - избира се къде да бъде копирана информацията от старото изпълнитлено дело. Системата дава възможност информацията да се копира в ново изпълнително дело или във вече съществуващо изпълнително дело.

 - Копиране на информацията в съществуващо дело, може да се използва при присъединяване на едно дело към друго.

 

- При копиране на информацията в съществуващо дело се визуализират допълнителни полета:

  • поле "Изпълнително дело:" - посочва се номерът на делото, към което ще бъде присъединено копираното дело;
  • поле "Отбележи като присъединено дело:" - дава възможност копираното изпълнително дело да се отбележи като присъединено към вече съществуващо дело;

поле "Описание на документ за образуване на дело" - От падащо меню се избира типът на документа, чрез който се образува изпълнителното дело;

поле "" - Дава възможност за копиране на всички

поле "Копиране на публични титули, страни, и неплатен предмет на изпълнение" - Дава възможност за копиране на всички публични титули, страни, и неплатени предмети на изпълнение.

  - В частта за предмет на изпълнение се копират само стойностите на неплатеният предмет на изпълнение.

поле "Копиране на предплатени от взискателя, неплатени от длъжника такси" - Дава възможност за копиране на всички предплатени от взискателя но неплатени(непогасени) от длъжника такси;

поле "Копиране на предплатени от взискателя, частично платени такси от длъжника такси" - Дава възможност за копиране на всички предплатени от взискателя и частично платени такси от длъжника. Копира се само непогасената част от начислените такси; 

поле "Копиране на непредплатени от взискател, неплатени от длъжника такси" - дава възможност за копиране на вече въведени данни по изпълнителното дело за всички непредплатени от взискател и неплатени(непогасени) от длъжника такси;

поле "Копиране на непредплатени от взискател, частично платени от длъжника такси" - дава възможност за копиране на вече въведени данни по изпълнителното дело за непредплатени от взискател и частично погасени от длъжника такси;

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София