Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Промяна на парола и име на потребител.
Добавено от Георги Иванов на 23 March 2017 11:50 AM

Промяна на парола и име на вече съществуващ потребител.

Бутона "Профил" служи за промяна на име и парола на вече съществуващ потребител в системата Енфорсър.

  • Поле "Потребителско име:" - показва потребителското име, с което лицето се вписва в системата;
  • Поле "Име:" - въвежда(редактира) се име на потребител;
  • Поле "Парола:" - въвежда (редактира) се паролата на създаден потребител. Ако не бъде въведена нова парола в полето, се запазва старата въведена парола за потребителя; 
  • Поле "Администратор" - показва дали потребителя има администраторски функции в системата;
  • Поле "Роля" - показва ролята дадена на потребителя при първоначалното му създаване;
  • Поле "Активиран" - полето винаги е със стойност "Да", тъй като се редактира информация за вече активиран потребител; 
  • Поле "Бележки" - в полето могат да бъдат записвани бележки, относно потребителя;

Забележка: От бутона "Профил: може да бъде променено само името на потребителят, но не и потребителското име, с което лицето се вписва в системата.

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София