Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Импорт на плащания от Кеш Терминал
Добавено от Венелин Михайлов на 08 May 2017 11:40 AM

Системата поддържа импортиране на плащания в брой от Кеш Терминал.

Плащанията се импортират от файл във CSV формат.

CSV файла трябва да съдържа следните полета, разделени със символ ";"

1. Име на длъжник
2. ЕГН на длъжник
3. Име на вносител
4. Телефон за връзка на вносител
5. Изпълнително дело
6. Референция на плащането / служебен номер
7. Сума, която получава ЧСИ
8. Такса превод
9. Общо внесена сума
10. Дата/час на внасяне

За да се активира функцията е необходимо:

 1. Да се отвори администрацията на системата
 2. Да се отвори секцията "Системни променливи"
 3. Да сложи опцията "Разреши импорт на Кеш Терминал файл" на "1"

Енкодинг на входящ файл

    По подразбиране енкодинга на входящият файл е UTF-8. При нужда енкодинга може да се промени администрацията на системата, секция "Системни променливи", променлива "Кодова таблица на Кеш Терминал файл".

 

Процедурата по импорт плащания в брой от Кеш Терминал е почти аналогична на процедурата по импорт на плащания от банка.

 1. Отваря се секция "Счетоводство", "Постъпили плащания"
 2. Натиска се бутон "Импорт на плащания"
 3. Опцията "Кеш Терминал" се слага на "ДА"
 4. Избира се банковата сметка, по която са постъпили парите от Кеш Терминал
 5. Натиска се "Browse", избира се файла за импорт 
 6. Натиска се бутона "Запиши"
 7. Преглеждат се постъпилите плащания и се попълват полетата, които системата не е успяла автоматично да засече, или които са грешно засечени.
 8. Натиска се бутона "Запиши"

 

Забележки:

 1. Плащанията от Кеш Терминал файл се импортират като плащания, постъпили по сметка.
 2. Дата на постъпило плащане от Кеш Терминал е датата, която е във импорт файла. В общия случай, това не е днешна дата. Съответно плащанията НЕ се появяват като последни плащания в таблицата със постъпили плащания.
  1. За да прегледате всички импортирани плащания от Кеш Терминал:
  2. Във секция "Постъпили плащания", използвайте филтър - "Бележки",  да "съдържа" - "Кеш Терминал" (или само "Кеш").
 3. Възможно е освен Кеш Терминал импорт да правите и импорт на извлечение от банката за същата сметка. При импорта на извлечението от банката, в системата ще бъде въведено и обобщеното плащане на плащанията от Кеш Терминал. За да няма дублиране на постъпилите суми е необходимо е да изтриете това плащане.
 4. За референция на импортиранто плащане от Кеш Терминал се използва служебният номер на плащането, както е посочено във импорт файла. Не се използва референцията на обобщеното плащане, както то е постъпило в банката.
 5. При импорт на Кеш Терминал файл, като бележки на плащанията се добавят следните детайли:
  1. Име на вносител, както е посочено
  2. Телефон на вносител, както е посочен
  3. Референция на плащането 
  4. Такса за превод
(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София