Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Деактивиране на дълг.
Добавено от Георги Иванов на 25 October 2017 12:20 PM

Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасявния по него, да се занули остатъчният дълг.

Предназначение на функцията за деактивиране на дълг:

  1. При присъединяване на едно дело към друго - функцията за деактивиране на дълга спомага при присъединяване на едно дело към друго в системата.
  2. При остатъчен дълг, който няма да се събира, но има извършени погасявания; 
  3. При дълг погасен директно при взискател след образуване на ИД, за който ЧСИ няма да събира т.26;

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато има извършени погасявания по предмета на изпълнение, функцията за деактивиране на дълг, деактивира дълга до размера на извършените погасявания, направени за конкретния предмет на изпълнение. 

1.1. Деактивиране на целият предмет на изпълнение:

  • Деактивирането на целият предмет на изпълнение се извършва чрез редакция на предмета на изпълнение;
  • В полето "Неактивен" от падащото меню се избира стойност "Да";

  

 След като дългът се деактивира, системата "задрасква" отделните редове от предмета на изпълнение, за да може да е видимо за потребителите, че дългът не е активен.

 

При деактивиране на конкретен ред от предмета на извъпнение, деактивирането трябва да се извърши с редакция на конкретният ред.

  • В полето "Ръчно неактивно:" от падащото меню се избира стойност "Да"
  • В полето "Неактивно:" се избира стойност "Да"

 Системата "задрасква" неактивният ред от предмета на изпълнение.

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София