Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Лимит на таксите съгласно промените в ГПК
Добавено от Георги Иванов на 24 November 2017 02:28 PM

Съгласно последните промени в ГПК, публикувани в брой 86 на ДВ от 27.10.2017 г. в системата Енфорсър се въведе допълнителна функционалност за следене на лимита на обикновенните и пропорционални такси.

Основни принципи на функцията за изчисляване на лимит на такси по ИД:

 • Лимита за такси се отнася за отделен предмет на изпълнение. Лимита не зависи от броя на длъжниците по предмета на изпълнение.
 • Ако не посочите предмет на изпълнение при начисляване на такса, тази такса се добавя към лимитите по всички предмети на изпълнение. Тя влиза в сбора (без ПИ).
 • Ако посочите предмет на изпълнение при начисляване на такса, тази такса се добавя само към лимита по избрания предмет на изпълнение. Тя влиза в сбора (по ПИ).
 • В секцията "Лимит на таксите за сметка на длъжника" се визуализира разбивка на обикновените и пропорционалните такси за отделните предмети на изпълнение.
 • Лимита на таксите за сметка на длъжника по един предмет на изпълнение е сборът от:
  • Обикновени такси за съответния предмет на изпълнение (по ПИ)
  • Пропорционални такси за съответния предмет на изпълнение (по ПИ)
  • Обикновени такси, които нямат посочен предмет на изпълнение (без ПИ)
  • Пропорционални такси, които нямат посочен предмет на изпълнение (без ПИ)

Указания за работа

 • При един предмет на изпълнение по изпълнително дело не е задължително той да се посочва при начисляване на такса.
 • За да можете да начислите максимално такси при повече от един предмет на изпълнение е необходимо изрично да изберете по кой предмет на изпълнение е таксата.
 • За максимална яснота може винаги да се въвежда предмет на изпълнение при начисляване на такса.
 • Когато се добавя т.20 е строго препоръчително да се посочва по кой предмет на изпълнение е, и да се изважда размера и без ДДС от т.26 (http://support.enforcer.bg/index.php?/Knowledgebase/Article/View/47/17/kk-se-nchisljav-t20-i-se-prispd-ot-t26)
 • При начисляване на обикновена такса, ако лимита на такси е достигнат, системата отваря съобщение, и променя полето "Дължи се от длъжника" на "НЕ".

 

Указания за висящи изпълнителни дела с преминат лимит на такси

  Има две възможности по тези дела:

 1. Таксите вече са събрани и участват в погасявания/разпределения. В този случай, таксите не се редактират (заварено положение).
 2. Таксите НЕ са събрани и НЕ участват в погасявания/разпределения. В този случай, таксите трябва да НЕ са за сметка на длъжника. Редактират се и полето  "Дължи се от длъжника"  се променя на НЕ.

 

Екрани на функциите и допълнително пояснения

 

1. Разбивката на такси се визуализира в лявата колона на екрана "Дълг" в "Изпълнително дело"

2. При опит за начисляване на такса, ако е достигнат лимита системата визуализира съобщение

 

3. При достигнат лимит, системата автоматично променя полето "Дължи се от длъжника" на "НЕ".

 

4. Избиране на предмет на изпълнение при начисляване на такса.

Пояснение: Ако имате да начислявате голям на брой такси и сте близко до лимита, можете да начислите една част от тях за сметка на длъжника (до лимита) а останалата над лимита част за сметка на взискателя.

5. Таксите, които не трябва да се включват в лимита на начисляваните такси могат да бъдат изключени от лимита.

За да бъдат изключени от лимита на таксите в полето "Изключи от лимит" --> се избира стойност "ДА"

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София