Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Лимит на таксите съгласно промените в ГПК
Добавено от Георги Иванов на 24 November 2017 02:28 PM

Съгласно последните промени в ГПК, публикувани в брой 86 на ДВ от 27.10.2017 г. в системата Енфорсър се въведе допълнителна функционалност за следене на лимита на обикновенните и пропорционални такси.

Основни принципи на функцията за изчисляване на лимит на такси по ИД:

  • Функцията за Лимит на таксите следи лимита на таксите по изпълнително дело по ДЛЪЖНИК. 
  • Лимита за такси сумира всички предмети на изпълнение за всеки отделен ДЛЪЖНИК.
  • ВАЖНО: Ако не се посочи предмет на изпълнение и длъжник при начисляване на такса, тази такса се добавя към лимитите на всеки един длъжник по изпълнителното дело!!!
  • Когато се добавя т.20 е строго препоръчително да се посочва по кой предмет на изпълнение е, и да се изважда размера и без ДДС от т.26 (http://support.enforcer.bg/index.php?/Knowledgebase/Article/View/47/17/kk-se-nchisljav-t20-i-se-prispd-ot-t26)
  • лимитите на таксите са без ДДС

Екрани на функциите и допълнително пояснения

  Разбивката на такси се визуализира в лявата колона на екрана "Дълг" в панел "Лимит на такси"

1. ред "Разделни" - показва размера на таксите, които се дължат от конкретния длъжник. Стойността на този ред се формира от сбора на обикновените и пропорционалните такси.

2. ред "Солидарни" - показва размера на таксите, които се дължат солидарно от длъжниците по ИД.

3. Когато е превишен лимита на начислените такси, ред "Над лимита" се оцветява в червено и показва размерът, с който са надвишени таксите по изпълнителното дело. 

4. Избиране на предмет на изпълнение при начисляване на такса.

5. Таксите, които не трябва да се включват в лимита на начисляваните такси могат да бъдат изключени от лимита.

За да бъдат изключени от лимита на таксите в полето "Изключи от лимит" --> се избира стойност "ДА"

Указания за висящи изпълнителни дела с преминат лимит на такси

  Има две възможности по тези дела:

  1. Таксите вече са събрани и участват в погасявания/разпределения. В този случай, таксите не се редактират (заварено положение).
  2. Таксите НЕ са събрани и НЕ участват в погасявания/разпределения. В този случай, таксите трябва да НЕ са за сметка на длъжника. Редактират се и полето  "Дължи се от длъжника"  се променя на НЕ.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София