Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Изпращане на съобщение за дълг до длъжник
Добавено от Георги Иванов на 08 December 2017 03:20 PM

Системата Енфорсър позволява изпращане на съобщение чрез електронна поща до длъжник за остатъчен дълг.

Функцията служи за изпращане на напомнителни съобщения, когато длъжниците имат разсрочване на плащанията по образуваните срещу тях изпълнителни дела.

Когато тази функция е активирана за дело и длъжник, длъжника получава по емайл всеки месец съобщение за общия и остатъчния дълг по съответното дело.

Ако длъжника има повече от едно изпълнително дело, той получава един емайл за всички свои дела.

Длъжника получава само известия активни дела.

 

За да работи тази функция трябва да са изпълнени следните условия:

Формата данни на "Лице" от азбучника на системата:

  • В полето "Емейл:" трябва да бъде въведен актуален мейл на лицето, на който ще бъде изпратена информация за задължението му.
  • В полето "Емейл за дълг:" - избира се отметка "ДА"

  • по изпълнителното дело трябва да има създадено периодично събитие "МЕСЕЧНИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ"

В администрацията на системата раздел "Системни променливи" --> панел на формата "Известия"

  • поле "Брой дни за изпращане на емайл към длъжника за неплатен дълг" - въвежда се с цифри брой дни. Ако няма постъпило периодично плащане в текущият месец за който се отнася събитието, след изтиначе на броят дни въведени в това поле, системата ще изпрати напомнително съобщение до длъжника за текущият дълг по делото.
  • поле "Изпращане на емайл към длъжника за неплатен дълг" - в полето се въвежда стойност 1. Това активира функцията за изпращане на напомнително съобщение по електронна поща на длъжника.
  • поле "Брой дни за изпращане на емейл към длъжника за неплатен дълг" - Колко дена след датата за очакваното плащане да се изпрати съобщение на длъжника. Ако е "0" емейла се изпраща на датата, на която е месечното събитие. Ако примерно е "3", то емейла се изпраща 3 дена след месечното събитие.

 

Системата поддържа дневник (log) със всички изпратени емейли до длъжник. Този дневник може да бъде прегледан от администрацията на системата, секция "Дневници", секция "Дневник емейл известия"

 

 

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София