Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Автоматично начисляване на т.31 банкови такси
Добавено от Георги Иванов на 11 December 2017 03:30 PM

Системата Енфорсър позволява автоматично начисляване на т.31 за размера на удържаните от банките такси за превод.

Как работи функцията? 

След промяна на изходящо плащане въведено в Енфорсър на "ПРЕВЕДЕНО", системата автоматично начислява т.31 за размера на удържаната такса за превод в раздел "Дълг" --> "Такси" по изпълнителното дело.

Системата не начислява т.31 след последното погасяване и плащане към взискател по делото. Преди последното погасяване по делото т.31 трябва да бъде начислена ръчно.

 

За да работи функцията трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

  • Да бъде зададен размера на удържаната такса за конкретната банкова сметка:
  1. Въвеждането на стойността на таксата за банков превод се въвежда в "Администрация" на системата --> раздел "Финансови настройки";
  2. Избира се банковата сметка, след което се редактира и в полето "Такса превод" се въвежда размера на удържаната такса за банков превод;
  3. Направените промени се записват;

  •  След като бъде въведен размерът на таксата за банков превод, функцията за автоматично начисляване на т.31 трябва да бъе разрешена.
  1. Това се извършва в "Администрацията" на системата --> раздел "Системни променливи"--> панел на формата "Финанси"
  2. В полето "Автоматично начислване на т.31 "БАНКОВ ПРЕВОД" след смяна на статус на изходящо плащане на "ПРЕВЕДЕНО" се въвежда стойност 1-ца
  3. Направените промени се записват.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София