Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Филтриране на дела подлежащи на перемция
Добавено от Георги Иванов на 06 February 2018 04:31 PM

Показване на дела, подлежащи на перемция.

Делата подлежащи на перемция могат да бъдат филтрирани в регистъра на заведените дела на системата Енфорсър.

Филтъра за перемция на дела се намира в раздел "Регистър заведени дела" --> бутон "Търси" - статичен или динамичен изглед --> поле "Перемция"

Как работи филтъра за дела подлежащи на перемция?

Филтъра на дела подлежащи на перемция работи като изполва 3 условия, при които ако едно от тях Е ИЗПЪЛНЕНО делото няма да се визуализира в регистъра на заведените дела като подлежащо на перемция. Не се показват дела подлежащи на перемция ако:

  1. Има входиран/изходиран документ, който в описанието си е отбелязан като "принудително действие";
  2. Има постъпило плащане с основание "Погасяване на дълг";
  3. Зададен е период в администрацията на системата, през който не са изпълнени нито едно от посочените по - горе условия;

1. Отбелязване на входиран изходиран документ като "принудително действие".

За да разпознае системата Енфорсър дали даден входящ или изходящ документ се третира като принудително действие, то въпросният документ трябва да бъде отбелязан като такъв. Отбелязването се извършва в администрацията на системата --> Описание на Входящ/Изходящ документ --> Поле Принудително действие - "Да" :

 

Отбелязването на входящ/изходящ документ като документ изпълняващ принудително действие, за стари документи, може да бъде направен и като се редактират вече създадени описания на входящи/изходящи документи. По този начин системата ще презапише всички описания на вече входирани/изходирани документи и няма да бъде нужно да се създават нови описания, за да се използва филтъра за перемция на вече съществуващи дела!!!

 

2. Отбелязване на плащане с основание "Погасяване на дълг" - извършва се при въвеждане на постъпило плащане в раздел Счетоводтвото --> панел на формата "Плащане" --> поле "Основание":

3. Задаване на период за търсене на действия, касаещи дела подлежащи на перемция.

Периода за търсене на действия, при които, ако действието НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО, да се визуализират делата подлежащи на перемция се въвежда в администрацията на системата --> раздел системни променливи --> поле "Търсене" --> "Брой месеци за филтър за перемция". По подразбиране периода е 24 месеца.

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София