Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Прехвърляне на архив на ЧСИ от система JES към Енфорсър
Добавено от Венелин Михайлов на 28 March 2018 02:12 PM

При първоначално внедряване на система Енфорсър можем да прехвърлим вече въведените (наследени) данни на ЧСИ от система JES към система Енфорсър.

Прехвърлянето на тези данни се заплаща отделно. За да получите конкретна оферта, моля свържете се с нас.

 

Прехвърлени данни

Прехвърлят се следните категории данни:

- Входящ регистър

- Изходящ регистър

- Азбучник

- Регистър изпълнителни дела

- Бележки по делата

- Изпълнителни титули и страни по делата

- Имущество

- Начислени такси

  - забележка: В JES таксите са групирани. В Енфорсър всяка такса има отделен запис. При прехвърлянето съществуващите такси в JES се прехвърлят като една голяма такса т.31 .

- Дълг (Вземания)

  - забележка: В JES дълга се моделиран по различен начин спрямо Енфорсър. При прехвърляне на дълга, може да има дублирани предмети на изпълнение, когато има повече от един длъжник/взискател

- Погасявания на делата

  - При по-сложни погасявания/разпределения е възможно да има нужда от допълнителни корекции след прехвърлянето (за може би около 5% до 10% от делата с погасявания)

 

Процес на прехвърляне

Взимаме резервно копие на базата данни на JES.

Правим тестово прехвърляне на данните и даваме достъп на клиента до резултата - работеща система Енфорсър с неговите данни.

Клиента може да прегледа данните. Клиента потвърждава, че качеството на прехвърлените данни го удовлетворява (Ако качеството на данните не удовлетворява клиента, той може да се откаже без да заплаща за услугата)

Правим реално прехвърляне на данните и клиента. След реалното прехвърляне на данните, очакваме плащане.

 

Цена

Цената се определя случай по случай. Цената не зависи от броя дела.

 

Към момента нашия екип е направил повече от 10 миграции на архив от JES към Енфорсър.

Програмното прехвърляне на архив улеснява значително внедряването на системата Енфорсър. 

 

Екипа на Енфорсър ООД не носи отговорност за некоректно прехвърлени данни.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София