Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела
Добавено от Георги Иванов на 06 December 2013 02:22 PM

 

Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

 

Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на Енфорсър ООД се предвидили възможността с няколко действия да се начислят исканите такси. Това става от раздел "Регистър на заведените дела", чрез натискане на бутона. Отваря се формата:

която съдържа следните полета:

  • Шаблон за такси - В това поле от падащ списък се избира шаблона за такси, въз основа на който, по всички долупосочени изпълнителни дела се начисляват таксите. Създаването на шаблон може да бъде видяно тук в Шаблон за такси.*
  • Предплатени от взискател  - В това поле се посочва кой взискател е предплатил таксите.
  • Плащане - В това поле се посочва чрез кое отразено в счетоводството плащане са платени таксите.
  • Издай - В това поле се посочва дали следва след начисляване на таксите да се издаде или да не се издаде сметка/фактура. Възможностите са:

     - Не издавай сметка + фактура;Сметка + фактура; Сметка; Много сметки + 1 фактура;

  • Изп. дело от:, Изп.дело до:, Изп.дела година - В тази таблица след натискане на бутона  се изписват посочените в по-горните полета номера на дела и данните към тях. Полетата също могат да се редактират.

Пример:

 Искаме да начислим по изпълнителни дела от 01 до 10 от 2011 г. такси в размер на 108.00 лв. с ДДС за: Образуване на ИД, Цялостно проучване и ПДИ:

От падащото меню "Шаблон за такси" избираме искания от нас шаблон, в случая: "Такси 108 лв."

В полето "Предплатени от взискател" посочваме кой взискател ги е предплатил. В полето "Плащане:" от падащия списък посочваме чрез кое е конкретно плащане, постъпило в счетоводството за тези такси. Ако не е отразено все още, добавяме ново плащане, както е посочено по-долу, чрез натискане на бутона в края на падащото меню.

След като сме попълнили всички полета натискаме бутона "Зареди дела" .

Накрая натискаме бутона "Запиши" , при което се появява съобщение:

При натискане на бутона "Да" в системата по съответните дела се записват/ начисляват избраните такси. Ето и изгледа в раздела "Издадени сметки по чл. 79 и фактури".

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София