Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Такси по изп.дело
Създаване на шаблон за бързо начисляване на такси.
Добавено от Георги Иванов на 06 December 2013 02:29 PM

Добавяне/редактиране на шаблони за такси

Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават множество шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела. Това улеснява работата по начисляването им, както и намалява риска от допускане на грешка или пропуск по начиляване на таксите.

Добавяне/редактиране на шаблони за такси - стъпки:

  1. Отваря се "Администрация" на системата.
  2. От глобалното меню се избира  раздел "Шаблони" и подраздел "Шаблони за такси".
  3. Добавянето/ редактирането на шаблоните за такси се извършва след натискане на бутона "Добави" 

Отваря се Форма "Шаблон за такси".

В него са разположени две полета и една таблица.

  • Име на шаблон -  това поле се задава името на шаблона;
  • Скрий - в зависимост от избора на съдържанието на това поле - "Да" или "Не", то шаблона може да е видим или не, при начисляването на таксите в самото дело.
  • Таблица "Такси" - В тази таблица се попълват таксите, които ще се начисляват автоматично с съответното дело, при избирането на шаблона. Това става с натискането на бутона "Добави" . В таблицата се появява ред, колоните на които се попълват съобразно тяхното описание.
  • В колоната "За всикател" се избира "Да", за да могат таксите да се отразят коректно при предплащане на същите от взискател!
(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София