Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Как да видя подробна разбивка на лихва ?
Добавено от Георги Иванов на 09 December 2013 02:30 PM

Често възникват въпроси от страна на длъжници и взискатели, за това как системата "Енфорсър" изчислява лихвата по даден дълг. Много често също така някоя страна по делото иска да види детайлна справка за натрупаната лихва по дълга. Системата позволява да бъде направена бърза и детайлна справка на натрупана лихва към даден момент.

 Стъпки:

  1. Отваря се изпълнителното дело, за което ще се генерира дадената справка;
  2. От менюто на изпълнителното дело се отваря подраздел "Дълг";
  3. В частта "Предмет на изпълнение" се маркира лихвата, за която се изготвя справката;
  4. Натиска се бутона "Разбивка лихва";

Системата генерира автоматично размера на лихвата, като генерираната справка е по периоди с натрупване. Полетата във формата са попълнени автоматично, като те са същите каквито са полетата при въвеждането на предмета за изпълнение. Справката може да се експортира в Exell или CSV формат, като се натисне бутона "Експорт".

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София