Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Предмети на изпълнение
Как се присъединява Държавата към предмета на изпълнение?
Добавено от Георги Иванов на 11 December 2013 02:30 PM

Присъединяване на Държавата(НАП, Общински вземания и др.)

Стъпки:

  • Във входящия регистър се входира документа удостоверяващ наличието на задължения;

Въвеждане на удостоверение за наличие на задължение - Стъпки:

  1. Във "Вх.рег." на менюто на изпълнителното дело се добавя нов входящ документ;
  2. В секцията "Основни" на формата се попълва основната информация за документа:

  • В поле "Описание" се посочва видът на документа.
  • В поле "Подател" се посочва подателят (например ТД на НАП София);
  • В поле "Брой документи" се посочва броят на постъпилите документи;

3. В секция "Допълнителни" се се натиска бутона "Добави". Въвежда се информация за самото задължение:

  • В колона "Има задължение'' от падащото меню се избира "Да";
  • В колона "Дължима сума'' се въвежда размера на дължимата сума;
  • В колона "Длъжник" от падащото меню се избира за кой длъжник се отнася сумата;

4. Направените промени се записват.

5. Отваря се раздел "Основна информация" на изпълнителното дело. Във формата "Държавни и общински вземания" се маркира титулът, който ше бъде присъединен;

6. Натиска се бутона "Редактирай"

7. В полето изпълнителен титул, от падащото меню се избира изпълнителния титул;

8. Направените промени се записват;

9. Във формата "Държавни и общински вземания" се натиска бутона "Присъедини'' 

10. Потвърждават се направените промени;

Добре е да бъде направена проверка в предмета на изпълнение, дали направените промени са отразени и дългът е въведен.

(3 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София