Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Изпълнителни титули и страни
Не мога да изтрия лице и/или негов адрес от програмата!
Добавено от Ивелин Добрев на 12 December 2013 01:22 PM

Принцип на работа в програмата Енфорсър, е че веднъж въведено лице и информация за него не може да бъде изтрита (ако тя е използвана на други места в системата). 

При опит да бъде изтрито дадено лице, програмата генерира съобщение за грешка. Това се случва, тъй като лицето и/или информация свързана с него вече фигурира във входящи и/или изходящи документи. 

   

Един от възможните начини дадено лице и информация свързана с него да не може да се генерира в документи и справки е то да бъде направено като неактивно. Начинът за това е описан в статията "Как страна по ИД да бъде направена неактивана?". 

Възможно е когато за дадено лице са въведени няколко адреса, те също да бъдат направени неактивни без да бъде променян статуса на самото лице. Тази процедура се извършва в  раздел "Абучник" на глобалното меню.

  • Маркира се лицето, за което ще се извършват корекции и се натиска бутона "Редакция";
  • В секция "Адреси'' от падащият списък в колона "Активен" се избира кои адрес да бъде активен и кой не;
  • Направените промени се записват;

 

Друг възможен начин да се премахне ненужна информация за едно лице е то да се влее (слее) в друго лице. Сливането (вливането) на лица се използва, когато едно и също лице, по грешка, е въведено няколко пъти в програмата или когато това трябва да стане във връзка с някакво правоприемство.

Начинът за сливане на лица е описан в статията "Как да слея лица в програмата?".

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София