Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Електронно изп.дело
Как да настроя скенера за работа с е-дело и какви са изискванията към него?
Добавено от Ивелин Добрев на 12 December 2013 01:23 PM

Модулът за електронно (дигитално) изпълнително дело изисква настойка на скенер, който да може да подава сканираните документи в споделена (share) папка в мрежата на ЧСИ, която се намира на сървъра, където е инсталирана програмата Енфорсър.

За тази цел, скенерът трябва да поддържа следните минимални изисквания:

- да сканира цветно при 300 dpi резолюция във формат JPEG

- скорост на сканиране при горните настройки трябва да е поне 15 листа в минута.

- да сканира двустранно

- скенерът и/или софтуерът му да разпознават празни страници (99% това са белите гърбове на документите) и да ги изтрива преди подаване на файловете в споделената папка.

- автоматичен феедър (ADF - Automatic document feeder)

Всички тези възможности на скенера са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

Строго препоръчваме скенерът да поддържа по-горните опции, но при сканиране двустранно без връщане на документа (с две сканиращи глави) и със скорост поне 30 листа в минута. В противен случай, сканирането ще забавя работния процес и служителите ще бъдат недоволни от бавната скорост!

Моделът, който сме тествали и който препоръчваме е HP ScanJet Flow 7500 при цена около 2700лв. с ДДС.

Скенерът трябва да бъде настроен да подава сканираните документи в следната "Основна" споделена папка:

\\<IP-адрес-на-сървър-Енфорсър>\ecase\scanfolder\1\scan

Примерно: \\192.168.1.200\ecase\scanfolder\1\scan

След като документите се сканират в тази папка, те са достъп през програмата за обработка в менюто "Инструменти" -> "Електронно дело" -> "Обработка на сканирани документи" -> папка "Основна".

Подробно описание за обработката на сканираните документи има в статията "Как се входира документ с E-дело?"!

В последствие, може да се добавят нови споделени папки, освен "Основна", в които да се сканират документи, ако ЧСИ има множество офиси или отдели. Виж статията "Как да добавя нови папки за сканиране на ел.дело?"

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София