Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Електронно изп.дело
Как да добавя нови папки за сканиране на ел.дело?
Добавено от Ивелин Добрев на 12 December 2013 05:24 PM

По подразбиране, в програмата Енфорсър е добавена една "Основна" споделена папка, в която скенерът изпраща документите.

Когато, обаче, ЧСИ разполага с много офиси или има организация, която изисква разделянето на сканирането на няколко места, то Енфорсър позволява да се добавят неограничен брой споделени папки, в които да се сканира. В този случаи, основната папка става недостатъчна.

Добавянето на нови папки става през "Администрация" -> "Електронно дело" -> "Папки за сканиране".

След като се добави нова папка, тя получа уникален пореден номер. Основната папка има основен номер "1". Всички следващи получават "2" и нагоре.

Скенерът трябва да се настрои да сканира чрез следния път към новата папка:

\\<IP-адрес-на-сървър-Енфорсър>\ecase\scanfolder\<Номер-на-папка>\scan

Примери:

\\192.168.1.200\ecase\scanfolder\1\scan

\\192.168.1.200\ecase\scanfolder\2\scan

\\192.168.1.200\ecase\scanfolder\3\scan

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София