Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Електронно изп.дело
Инсталиране на баркод принтера Zebra.
Добавено от Ивелин Добрев на 13 December 2013 02:17 PM

Баркод принтерът е необходим за работата на модула Е-дело тъй като без баркод етикетите, няма как програмата Енфорсър, автоматично, да разпознава сканираните входящи документи.

Принтерът се инсталира сравнително лесно: 

1. Необходимо е да се изтегли и инсталира на компютъра програма на име "Zebra Setup Utilities". Чрез търсачката Google, лесно може да бъде открита.

2. По-време на инсталацията, ще получите съобщение дали искате да инсталирате други програма, примерно "Zebra Monitor" и "Zebra Font Downloader". Инсталират се е те.

2. След инсталацията, двайверите са вече налични и може да се използват за инсталиране на принтера.

3. Тъй като принтерът е USB трябва да се вкл. в комптъра и да се инсталира, чрез драйвер на име ZDesigner GC420t (EPL). Този драйвер може да бъде открит лесно след търсене на "Zebra GC420t" в Google.

4. Веднъж инсталиран, принтерът е наличен в контролния панел на Windows под името ZDesigner GC420t(EPL).

5. За да работи, обаче, същия трябва да бъде преименуван от ZDesigner GC420t(EPL) на "zebra".

След като е инсталиран на компютъра, на принтера трябва да се инсталират шрифтове за печат на кирилица. Това се прави само веднъж, при чисто нови принтери.

Процедурата е следната.

1. Изтегля се файл с необходимите шрифтове от "http://<IP-адрес-на-Енфорсър>/resources/zebra-font.mmf"

Пример: http://192.168.1.200/resources/zebra-font.mmf

2. Стартира се програмата "Zebra Setup Utilities" и след това "Download Fonts and Graphics"

3. С бутона "Open" се отваря/зареждат файлът с шрифтовете.

Би трябвало да се заредят серия от "Arial" шрифтове. Ако вместо "Arial" се появи поредица от "ZD", то това означава, че не сте инсталирали правилния драйвер. Трябва да е драйверът с (EPL).

4. След това, от менюто "File" се кликва "Reload memory card".

5. Ще се появят серия от диалогови прозорци, на които трябва да се избере бутона "I agree".

6. Затваря се програмата за инсталация на шрифтовете и се натиска големият кръгъл бутон на самия принтер за потвърждение. След като се натисне, цветът му трябва да е зелен, без да премига.

Внимание: Процедурата по инсталиране на шрифтове трябва да се направи САМО ВЕДНЪЖ! Ако се получи някаква грешка, то пъртво трябва шрифтовете да се изтрият и след това да се инсталират на ново!

След тези процедури, принтерът е готов за употреба и може да се печатат етикети през програмата Енфорсър.

Принтерът може, без проблеми, да бъде споделян по мрежа за да се използва от няколко компютри.

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София