Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Как да търся информация в системата "Енфорсър" ?
Добавено от Георги Иванов на 13 December 2013 05:20 PM

Търсене

Във всички списъци на системата има меню "Търси"  с елементи:

Търси - Статичен изглед 

Показва изглед на всички възможни критерии за търсене отнасящи се за търсения обект, подредени в табличен списък със две или три колони

Търси - Динамичен изглед 

Показва изглед на всички критерии за търсене, отнасящи се за търсения обект в падащ списък с горната част на екрана, като всички активни критерии за търсене се намират в централната част на екрана.

Покажи всички 

Използва се за изчистване на зададените критерии за търсене.

 

Търсене - стъпки

Независимо дали използвате статичния или динамичния изглед на филтрите, и в двата случая за да намерите необходимата ви информация в системата е необходимо да извършите следните стъпки:

 1. Да си изберете критерий за търсене (входящ документ номер, дело номер и т.н.)

 2. Да изберете оператора за търсене, най-често това е "съдържа се" за имена/описания, или "=" за числа

 3. Да въведете стойност, например конкретен вх. номер, конкретно дело номер.

 4. Да натиснете бутона "Филтрирай"

   

   

   

  Търсене използвайки статичен изглед

"Статичният" изглед на филтрите представлява форма в табличен вид съдържаща описанията на различните критерии за търсене, които можете да използвате.

На долната фигура се вижда че сме избрали два критерия за търсене - "изх. номер" и "дата на изходиране". Избрали сме и оператори за търсене. Следва да въведем стойностите и да натиснем "Филтрирай".

Всички критерии за търсене могат да се комбинират, което дава възможност за правене на разнообразни справки от системата. Във примера по-долу търсим всички изх. документи със определен изх. номер (все още не е въведен), и дата на изходиране по-късна от датата, която ще изберем от видимият календар.

Търсене използвайки динамичен изглед

Динамичният изглед представлява списък със всички вече приложени критерии за търсене. За добавяне на нов критерий, той се избира от падащият списък с подсказка "Избери ново поле". При избирането му от това поле той "слиза" в списъка с приложени филтри, след което следва да се попълнят за него оператор и стойност за търсене.

На горната фигура се вижда как търсим всички документи, които имат изх. номер "123" и дата 17.01.2012.

Всички критерии за търсене могат да се комбинират, което дава възможност за правене на разнообразни справки от системата.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София