Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Сметки по чл.79 и фактури
Как да издам сметка/фактура след направено разпределение?
Добавено от Георги Иванов на 18 December 2013 12:18 PM

Съгласно чл. 78 от ЗЧСИ, частният съдебен изпълнител събира такси (обикновенни и пропорционални) за извършените от него действия, а за събраните такси съгласно чл.79 от ЗЧСИ той е длъжен да издаде сметка. Сметката включва основанието, за което е начислена таксата, бройката на извършените действия и размера на сумата, дължима за извършването им. Процесът по издаването на сметка и фактура е много важен за правилната отчетност на движението на сумите по дадено изпълнително дело. Изготвянето на сметки и фактури през системата Енфорсър позволява по-добра отчетност, системност и подреденост на информация и премахва нуждата от използването на отделна програма за тези нужди. Най-голямото предимство на Енфорсър, е че предоставя възможност за бързо и лесно изготвяне на сметки и/или фактури, в който се съдържа т.26 и/или други пропорционални такси тъй като те се пресмятат автоматично за дадено разпределение.

Възможностите, които предлага системата за издаване на сметка са ръчно и автоматично, издаване на сметка след разпределение.

Автоматично издаване на сметка се извършва в раздела "Погасяване/разпределение". Маркира се реда, за който ще се издава сметка и се натиска бутона "Издай сметка за разпределение"

Отваря се форма, която съдържа информацията, която ще се генерира в издаваната сметка/фактура за извършеното разпределение.Формата е идентична с тази на ръчното издаване на сметка и фактура, но полетата са попълнени автоматично и няма нужда да се избира информация от падащите сисъци. Когато таксите са предплатени от взискател, те не влизат в издаваната сметка за разпределение. Това е така защото за тях вече има издадена сметка и фактура на самия взискател.

Предимствата на автоматичното издаване на сметка за разпределение са:

  • Информацията за сметката се попълва автоматично от направеното разпределение;
  • Системата автоматично прави връзка между направеното разпределение и погасените такси, които влизат в него;
  • Системата автоматично прави връзка между издадените сметки и фактури и аналитичността на сметката, за които се отнасят;

След преглед на данните във формата, промените се записват.

Когото натиснете бутона "Запиши", активната ви секция ще бъде "Погасяване/Разпределение". За да отпечатата сметката/фактурата е необходимо да отидете в раздел "Счетоводство" --> "Издадени сметки по чл. 79 и фактури" за сътветното дело и да разпечатате оттам току що записаната сметка/фактура.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София