Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Изходящи плащания
Как бързо да преведа суми на взискател/ЧСИ след разпределение?
Добавено от Георги Иванов на 19 December 2013 02:07 PM

В общия случай, след погасяване на дълг по изпълнително дело трябва да бъде направен превод на погасените вземания и предплатени такси към взискателя по делото, и превод към ЧСИ за неговите обикновени такси (които не са предплатени от взискател).

В системата Енфорсър има възможност за бързо създаване на тези изходящи плащания, и впоследствие и за бързото им нареждане (чрез модула за експорт към е-банкиране/печат на платежни нареждания).

Автоматичното създаване на изходящи плащания се прави след направено разпределение. По този начин няма нужда да се прави проверка коя сумата за превод по кое разпределение се отнася, както и дали вече не преведена. Това улеснява процедурата по движението на сумите, както по изпълнителното дело, така и към страните по него.

Ако се използва бутона за създаване на изходящо плащане, описан тук, системата прави и връзка между (асоциира)

  • Разпределение и изходящи плащания
  • Изходящо плащане и сметка/фактура
  • Входящо и изходящо плащане

 

С помощта на тези връзки между данните впоследствие системата Енфорсър може да дава отговори на следните въпроси:

  • За кои разпределения няма изходящо плащане?
  • Как са били изплатени постъпилите в специалната сметка суми (аналитично водене на специална сметка)?

Заради аналитичните връзки между данните и спестяването на време, строго препоръчваме тази функция да се използва. 

Системата дава възможност да бъде заредено изходящо плащане, както за една, така и за няколко суми от различни разпределения (по едно дело).

Автоматичното попълване на изходящо плащане се извършва от раздела "Погасяване/Разпределение" от бутона "Създай изходящо плащане", като преди това трябва да бъде маркирано разпределението/разпределенията, за което се отнася сумата, която ще се превежда или вече е преведена. 

Отваря се форма "Изходящо плащане за разпределение". Формата съдържа:

  • Дата/час на разпределение/я: - изписана е датата и часът на направените разпределения, чиито суми ще участват в изходящото плащене;
  • Към - от падащото меню се избира за кого се отнася изходящото плащане - Можете да изберете "Взискател" и "ЧСИ".
  • Лице - от падащото меню се избира наименованието на лицето, за което се отнася изходящото плащане; Ако е взискател, това е един от взискателите по делото, ако е ЧСИ, това е лицето на ЧСИ, което предварително трябва да е въведено в системата.

Натиска се бутона "Продължи", след което се отваря формата за изходящо плащане.

Единствените полета, които трябва да се изберат от падащите списъци са "Основание за плащене","Получател IBAN" и "Такса превод"(ако се дължи такава). Останалите полета са попълнени автоматично от системата.

Направените промени се записват.

Впоследствие изходящото плащане може да бъде изходирано от експорта към е-банкиране, или да бъде разпечатано платежно нареждане за него.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София