Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Такси по изп.дело
Как да начисля такси на няколко длъжника по едно изпълнително дело?
Добавено от Георги Иванов на 20 December 2013 12:19 PM

Често срещан случай е по дадено изпълнително дело да има няколко длъжника. За различните длъчжници ЧСИ извършва различни действия, за кото начислява такси. Системата "Енфорсър" позволява да бъдат начислявани такси на конкретен длъжник. 

Начисляването на такси на няколко длъжника не се различава от общия случай на начисляване на такси по изпълнително дело(http://support.enforcer.bg/index.php?/Knowledgebase/Article/View/15/17/kk-se-nchisljavt-tksi-po-izplnitelno-delo). За да бъде отнесена начислена такса към даден длъжник по изпълнително дело, тя трябва да бъде обвързана с предмета на изпълнение на конкретния длъжник, за който се начислява таксата. 

В панела  "Предмет на изпълнение" на формата "Начисляване на такси" от бутона "Добави", се добавя предмета на изпълнение на длъжника. По този начин системата обвързва начислената такса с конкретния длъжник на добавения предмет. Направените промени се записват.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София