Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Имущество
Как работи раздел "Имущество,Описи и Продани"?
Добавено от Георги Иванов на 20 December 2013 01:57 PM

Ежедневната работа на ЧСИ е свързана с попълването на голямо количество информация за имуществото на длъжниците по изпълнителни дела. Системата "Енфорсър" дава възможност,за връзка между въведената информация за дадено имущество,и бъдещите изпълнителни действия свързани с него.Това автоматизира до голяма степен работния процес свързан с принудителното изпълнение върху имуществото на длъжника, а също така ограничава и възможността за допускане на грешки свързани с въвеждане на голямо количество информация.

Изпълнителното производство, свързано с имуществото на даден длъжник се извършва в раздел "Имущество,Описи и Продани".Основната цел на раздела е намаляване на времето за изготвяне на документите свързани с описи и публични продани, като идеята е веднъж въведена информация за дадено имущество, да бъде използвана в целия работен процес, от проучване, възбраняване, описа, продажбата на това имущество. 

В раздел "Имущество,Описи и Продани" на Енфорсър е описано цялото имущество, собственост на лица, въведени в системата. То не е само на длъжниците, но и на всички лица, които са въведени в системата. Попълването и адекватното и точно поддържане на тази част от Енфорсър могат да спестят редица разходи за справки на взискателите и да ускорят работата на ЧСИ при набавянето на информацията за имуществото на длъжниците и налагането на обезпечителни мерки. Информацията е добре систематизирана, като е предоставена възможността, по ново изпълнително дело да се присъедини вече въведеното преди това имущество на длъжника, ако то вече е въведено.

Другият важен момент в поддържането на този раздел е, внимателно да се следи и коригира собствеността на вече въведеното имущество, за да се избягва налагане на обезпечителни мерки и насочване на изпълнение към вече отчуждено такова.

Защо е важно използването на раздела "Имущество,Описи и Продани"?

- информацията за имуществото се използва в бланките на документите, които се изходират от системата;

- създава се подробен списък с имуществото на длъжника;

- създава се отчетност за имуществото - Кое имущество е възбранено?; Върху кое са наложени обезпечителни мерки?; Обвързване на постъпили суми с продани за които се отнасят;

- въведената информация се отразя в календара на раздел "Работна дъска" и "Събития", което позволява лесното следене на предстоящите събития в системата;

Етапи на работния процес:

1. Въвеждане на информация за имущество "Виж: Как се въвежда имущество?". Възможностите за това са:

- От секция "Допълнителни" на формата "Входящ документ";

- От раздел "Имущество,Описи и Продани"

 

2. Използване на информацията в раздел "Имущество,Описи и Продани".

Принципи и функции на раздел "Имущество,Описи и Продани":

Секция "Имущество на лица" - в нея се съдържа информация за въведеното имущество на лицето. Ако не е въведена при входирането на документа, информацията може да се въведе от бутона "Добави". С бутона "Насрочи опис", след като бъде маркиран реда с имуществото, на което ще се извършва опис може бързо да се премине към процедурата по попълване на информацията за опис на конкретно имущество

Секция "Описи и оценки" - в нея се въвежда информация за насрочените описи и изготвените оценки за дадено имущество. Въведената информация трябва да се обвърже с имуществото на длъжника, за което ще се състои описа. Това се извършва в панела "Имущество" с бутона "Добави". От падащия списък се избира имуществото, на което ще се извършва опис. В секция "Документи и събития" на формата "Описи и оценки" с бутоните "Добави" могат да се добавят всички генерирани документи, свързани с действията по конкретната продан. По този начин изготвените документи се обвързват с проданта, за която се отнасят. 

Секция "Публични продани" - в нея се попълва информацията за насрочената публична продан. Важно е информацията да бъде отнесена към имуществото, за което се отнася. Това се прави, като в полето "Имущество" насекцията се добави въпросното имущество и се избере от падащия списък.

3. Генериране на документи - всеки подраздел на "Имущество,Описи и Продани" съдържа бутон за масово изходиране на документи. След като бъде въведена и обвързана въведената информация за дадено имуществото,  с действията за него, системата позволява да тази информация да бъде използвана за масовото изходиране на документи. Необходимите документи, за принудителното изпълнение върху имуществото на длъжника, могат да бъдат направени като шаблони и информация въведената в раздел "Имущество,Описи и Продани" да се импортира в тях. 

  

 

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София