Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Как да проверим дали длъжник има образувани ИД при други ЧСИ ?
Добавено от Георги Иванов на 02 January 2014 04:14 PM

Системата "Енфорсър" позволява проверка на длъжник(в качеството си на физическо или юридическо лице) по изпълнително дело, дали има образувани дела при други частни съдебни изпълнители.

Проверката се извършва в раздел "КЧСИ" на глобалното меню --> подраздел "Съвпадение на длъжници"--> въвежда се ЕГН/ЕИК на проверяваното лице --> натиска се бутона "Провери длъжник"

Ако даденото лице има образувани изпълнителни дела, системата ще генерира имената на частните съдебни изпълнители, при които длъжникът има образувани изпълнителни дела, както и номерата, годината и статуса на образуваните дела.

(18 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София