Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Въвеждане на дълг по дело за издръжка.
Добавено от Георги Иванов на 07 January 2014 04:56 PM

Процесът по въвеждане на дълг отнасящ се за дело за издръжка не се различава от общия случай на въвеждане на дълг по изпълнително дело, но при въвеждането му е важно да се обърне внимание на някои особенности. Системата трябва да бъде нстроена така, че дългът и лихвата върху него да бъдат изискуеми ежемесечно.

 • Дългът се добавя както в общия случай от бутона "Добави паричен предмет" в раздела "Дълг";
 • Добавя се "Вид вземане";
 • В полето "Вид вземане", от падащото меню се избира "Главница с лихва";
 • В полето "Месечно" от падащото меню се избира "Да";
 • В полето "Месечно (1 вземане)" от падащото меню се избира "НЕ";
 • В полето "Месечно (отделни вземания)" се избира "Да";
 • В полето "Месечна сума(отд.вз.)" се въвежда размера на изискуемата месечна вноска по издръжката;
 • В полето "Старт мес.вз." се въвежда датата, от която е изискуемо плащането (често за дата се въвежда датата на изпълнителния лист);
 • В полето "Край мес.вз." може да бъде въведена датата, на която детето ще навърши пълнолетие и делото ще бъде свършено. Често такава дата не може да бъде дадена, затова е препоръчително да не въде въвеждана стойност;
 • В полето "Ден за падеж" се въвежда деня, от който става изискуемо следващото месечно плащане и започва да тече лихвата за него;
 • В полето "6 мес. лихв. % (цял период)" - полето позволява промяна на начина на изчисляване на лихвения процент относто периода на изчисляване на лихвата - месечна или шестмесечна база. Ако бъде зададена стойност на полето "Да" лихвата ще бъде изчислявана на шестмесечна база. Ако бъде зададена стойност "Не", лихвата ще бъде изчисляване на месечна база по месеци за периода;

Забележка: Системата не генерира автоматично главници за бъдещи периоди, при смяна на датата за дълг, в сметката за размера на дълга. Всяка главница се генерира след изтичане на въведеният ден за падеж въведен. 

(2 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София