Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Не мога да редактирам файловете на изх.документи, дава ми грешка..?
Добавено от Ивелин Добрев на 14 January 2014 11:38 AM

Понякогa можете да получите странна грешка при отваряне на файловете на изходящите документи. Грешката изглежда по подобен начин:

 Грешка

Тази грешка може да значи две неща: 

1. Самият шаблон за изх.документ не е правилно направен.

В този случай трябва да се уверите, че след като сте редактирали бланката и сте правили промени по нея, всички копирания на променливи в текста са правени, чрез "Специално поставяне (Paste Special)".

Ако не сте сигурни, то трябва да проверите променлива по променлива дали шаблонът се генериран правилно без грешки. Това се прави като се изтриват променливи и се поставят една по една, докато не се установи коя точно дава грешки в бланката.

За съжаление ние няма как да го направим това вместо вас. Вие трябва да си тествате шаблоните.

 

2. Ако грешката се получава само за файлове по документи по конкретно изпълнително дело

В този случай, най-честата причина е в наименованието на някоя от страните. Трябва да се уверите, че:

- наименованието на някоя от страните не съдържа знакът "&". В този случай, го заменете с "AND"!

- трябва да се уверите, че името (наименованието) на лицето или адресът му, НЕ Е копирано от търговски регистър, от WORD или от някой WEB сайт и не съдържа странни кавички. Трябва наименованието да се въведе ръчно. Това е така, защото когато копирате текст от посочените места, освен текства има и скрити символи за форматиране, които в последствие изкарват горепосочената грешка

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София