Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Други
Създаване на архив (копие) на информацията в програмата
Добавено от Ивелин Добрев на 14 January 2014 01:53 PM

Информацията, която се генерира с програмата Енфорсър се състои от три компонента (отнася се само за Енфорсър 2.0):

1. Данни, които се намират в релационна база данни. Това са всички данни в програмата, без създадените записани файлове (OpenOffice файлове за изх.документи, за протоколи и т.н) и без сканираните документи.

2. Файлове, съхранявани във файлово хранилище (OpenOffice документи за изходящи документи, фактури и т.н).

3. Сканирани изображния, PDF файлове и други файлове генерирани чрез модулите е-дело, мобилно модул за призовкари, както и чрез някои фукнции на самата програма.

Тези три компонента, трябва да бъдат архивирани за да се защити вашата информация в случай на хардуерен или софтуерен проблем.

Всеки сървър, на който сме инсталирали програмата, обикновено, е конфигуриран да работи минумум с два твърди диска в т.нар конфигурация RAID. Това позволява една и съща информация да присъства на двата твърди диска, огледално и едновременно (т.нар RAID 1 - mirror).

Освен това, всяка вечер, програмата Енфорсър прави архиви на трите компонента като същите съхранява на самия сървър. 

Ако искате, обаче, тези архиви да копирате някъде извън сървъра (било на друг компютър или на отделен външен носител), то трябва да направите следните стъпки.

1. Трябва да влезете във вашата мрежа и да достъпите следния адрес \\<IP-адрес-на-сървър>\backup (Ако Ви поиска потребител, то това е "guest", без парола).

Пример: \\192.168.10.1\backup

По подразбиране, сървърът е настроен така, че да можете да достъпите самите архиви по мрежата и да ги копирате където пожелаете. Ако нямате връзка до тази папка, свържете се с нас , като създадете нов случай в системата за поддръжка, за да ви я конфигурираме!

2. След като достъпите тази мрежова папка, в поддиректория db\sql има файлове с име наподобяващо "db-enf-140104000501.tar". Трябва да копирате на друг компютър или друг външен носител, най-новия файл (като сортирате по дата на създаване). Ако искате да имате най-пълни архиви и резервни копия,  трябва ВСЕКИ ДЕН да копирате най-новия файл извън сървъра и да се уведите, че този файл е създаден в рамките на около полонощ на текущия или предходния ден! 

Внимание: При големи кантори, този файл може да е в размер на гигабайти!

3. След като копирате архивa на първия компонент, трябва да направите същото и с данните от втория компонент. Същите се намират в поддиректория на име "svn". От тази директория трябва също да копирате най-новия файл с име подобно на "svnfullrepositorydump2014-01-05.dump.gz", но и всички файлове с име подобно на "svnincrementalrepositorydump2014-01-04.dump.gz". Първият файл представлява пълен седмичен архив на втория компонент от информацията в Енфорсър. Той се създават автоматично, обикновено, през изтеклата неделя. Другите файлове представляват ежедневни/частични архиви на втория компонент и се правят автоматично всяка вечер, по подобние на файловете от първия компонент. Тук също трябва да следите датите за създаване и да се уверите, че тези архиви става в рамките на последната седмица (за пълния архив) и на текущия ден (за частичния архив).

4. По отношение на модуле е-дело и всички изображения направени, чрез мобилния модул за призовкари, трябва да се уверите, че архивирате и всичко, което се намира в поддиректорията "ecase". Тук се съхраняват всички изображения и PDF файлове, които сте създали, чрез използване модулите, които създават и съхраняват PDF,JPG и други файлове различни от OpenOffice. Трябва да копирате всичко от тази директория. Интервалът може да е два пъти седмично, ако е приемливо да загубите два-три дни от този тип данни, ако се случи срив. Разбира се, може и всеки ден да се архивира тази директория. Имайте предвид, че тук обемът инфомация може да е десетки, дори стотици гигабайти. Поради това, трябва да имате системен администратор, който да внедри ефективен метод за копирането на тези файлове извън вашия сървър.

Имайте предвид, че ние не носим отговорност за загуба на ваша информация в случай на хардуерен срив!

За всички, клиенти, които биха желали да делегират работата по архивиране на информацията и администриране, може да използват нашата облачна услуга, която позволява на всеки клиент да притежава виртуален сървър поддържан от нас. За повече информация, можете да прочетете ТУК!

(5 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София