Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Проблеми при генериране на отчет за МП и КЧСИ!
Добавено от Георги Иванов на 15 January 2014 03:56 PM

Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълването на отчетите към Министерство на правосъдието и Камара на частните съдебни изпълнители. Важно е да бъдат отчетени някои особенности при въвеждане на данни в системата, за да може генерирането на данните в отчета да бъде коректно.

  • При образуване на изпълнително дело, датата на образуване трябва да бъде през текущата година, за която се отнася делото. Пример: Изпълнително дело 2013ХХХ040001 образувано с дата 31.12.2012 г. то ще влезне в отчета за 2012 година, нищо че е с номер за 2013 година.
  • При образуване на изпълнително дело задължително трябва да бъде избран ред на статистика от полето "Ред Статистика". Дела без зададен ред на статистика не се отразяват в отчетите за МП и КЧСИ.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София