Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Генериране на отчет до МП и КЧСИ
Добавено от Георги Иванов на 16 January 2014 02:35 PM

 

Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълване на отчетите за Министерство на правосъдието(МП) и Камара на частните съдебни изпълнители(КЧСИ).

Поради изискването на МП справката да бъде попълвана в тяхната онлайн система, данните, генерирани от "Енфорсър" трябва да бъдат попълнени ръчно в системата на МП.

Генерирането на данните за отчета се извършва се в раздел "КЧСИ"--> подраздел "Отчет МП и КЧСИ".

Етапи:

  1. Създаване на отчетен период  --> натиска се бутона "Добави"--> от падащите менюта на раздел "Основни" се избира периода и годината, за които се отнася отчета--> направените промени се записват;

  2. Изчисляване на данните за периода - след като бъде създаден отчетен период следва да бъдат изчислени данните за него. Това се извършва от бутоните "Изчисли данните за отчета" и "Попълни ред статистика". След като бъдат натиснати бутоните, системата автоматично изчислява отчетните стойности;

  3. Преглед на отчетите данни - маркира се реда на отчетния период и се натиска бутона "Редактирай". Отваря се форма "Отчет", в която се съдържат периода и разделите на генерирания отчет с попълнени данни(преминаването през този етап е с цел, предварителен преглед на попълнената справка). По избор може, генерираната информация да се попълни директно от тази форма, или да бъде експортирана в Exell или Open office, след което, изготвеният отчет да бъде разпечатан. Забележка: Разпечатването на данните е с оглед по-добър преглед на информацията, генерирана в него. 

  4. Генериране на файл с попълнените данни - генерирането на файл с попълнените данни се извършва от бутона "Експорт" в раздела на съответния отчетен период--> отваря се форма "Действие" откъдето се избира текстовия редактор, в който да бъдат генерирани данните.

Заележка: Важна особенност, на която трябва да се обърне внимание при генериране на данните в "Comma Separated Values" е избора на шрифт и сепаратор(разделител), необходими за да бъде попълнена коректно информацията в генерирания файл. След като бъде експортиран и отворен .odt файла се отваря прозорец, в който трябва да бъде зададен коректен шрифт и сепаратор.

  • Шрифта се задава в полето "Character set", където стойността трябва да бъде променена на "Unicode(UTF-8)";
  • Сепаратора(разделителя) се променя, като се зададе отметка на полето "Comma";

След като бъдат направени тези промени, файлът може да бъде отворен в коректен формат.

 

За детайлна информация за методиката за пресмятане на сумите в отчета, моля прегледайте:

 Методика за изчисляване на данни в отчет за МП и КЧСИ

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София