Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Как се образува изпълнително дело по обезпечителна заповед?
Добавено от Георги Иванов на 17 January 2014 11:43 AM

Образуването на изпълнително дело по обезпечителна заповед се образува по стандартния начин за образуване на изпълнително дело. Информация за това може да видите тук: Как се образува изпълнително дело?

Единствената особенност, на която трябва да се обърне по-специално внимание е въвеждането на предмета на изпълнение.

Тъй, като предмета на изпълнение е непаричен, въвеждането му в системата се извършва от бутона "Добави непаричен предмет" в раздела "Дълг" на изпълнителното дело.

  1. От падащото меню се избира изпълнителния титул, за който се отнася конкретния случай. Полетата "Режим т.26" и "ДДС за т.26" не се променят, тъй като за обезпечителна заповед няма как да бъде събирана т.26.
  2. Натиска се бутона "Добави" на панела "Вземания" за да се добавя видът на вземането и сумата на обезпечението.
  3. От падащото меню на полето "Вид вземане:" се избира "Непарично вземане".
  4. В полето "Сума при обезп.:" се въвежда размера сумата за обезпечение, след което направените промени се потвърждават и записват.

В частта "Описание на вземане" на предмета на изпълнение, ще се вижда ред с нулева стойност на сума за дълг.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София