Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Регистър на взискателите
Как да обновя данните в регистъра на взискатели сега, веднага?
Добавено от Явор Михайлов на 08 November 2013 04:42 PM

Възможно е, при автоматичната сихронизация, не всички данните да се обновяват успешно в регистъра на взискателите. Евентуални причини за това биха могли да бъдат: проблеми с интернет връзката или многото данни, които се изпращат към регистъра.

Ако това се случи, отдалечените потребители не виждат актуална информация относно техните заведените дела. 

Лесно може да се актуализирате данните в регистъра на взискателите. За целта от Енфорсър се пуска ръчна синхронизация с регистъра на взискателите. Стъпките са следните:

1. Отваряте администрацията на Енфорсър.

2. В раздела "Основни" в администрацията на Енфорсър намирате секцията "Отдалечени потребители".

3. Натискате бутон "Синх. рег. вз.".

След натискатенето на този бутон системата отваря нов прозорец (не трябва да са забранени изкачащите прозорци!), който стартира ръчното обновление на регистъра на взискателите.

След като завърши обновлението на регистъра на взискателите, данните в него ще бъдат актуални и всеки взискател следва да има достъп до цялата информация, която е въведена по неговите дела.

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София