Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Не ми работят бутоните за отпечатване на баркод етикет, какво да правя?
Добавено от Ивелин Добрев на 17 January 2014 12:57 PM

Системата Енфорсър отпечатва баркод етикети разчитайки на инсталираната на компютъра JAVA. Именно JAVA изпраща команда към принтера за отпечатване.

Освен JAVA може да има проблем и със самия принтер, поради което, причините за този проблем може да са следните:

1. Има наличен проблем с JAVA.

Освен за отпечатване на баркод етикет, JAVA служи и за работата на бутона "Редактирай" в различните регистри в програмата Енфорсър. Поради това, прочетете статията "Не ми работи бутонът "Редактирай, какво да правя?". В тази статия подробно е описано, какви може да са причините в JAVA. Същите причини могат да причинят този проблем.

2. Баркод принтерът е в режин на пауза. Това обикновено си личи, ако големият кръгъл бутон в/у принтерът премигна в зелено.

За да премахнете режима на пауза, трябва да натиснете веднъж бутона. Той трябва да свети постноянно в зелено. 

3. Принтерът е привършил консумативите - или баркод етикети или печатаща глава (лента). Обикновено, бутонът в/у принтера премигна в зелено и червено или само в червено.

Процедурата по смяна на консумативите можете да видите в YouTube - ТУК!

4. Технически проблем със самия принтер. Бутонът премигва или свети в червено въпреки, че има консумативи.

В този случай тряба да се свържете с компанията доставчин на баркод принтерите. Телефоните за контакт са следните:

   4.1 Сервизен център София - 02 9730075; Лице за контакт Ивайло Димитров; Адрес гр.София ул. Неделчо Бончев № 41, ет. 3, п.к 1528

   4.2 Сервизен център Варна - 052 572 600; Лице за контакт Костадин Кадиев; Адрес гр.Варна ул. Поп Димитър № 5 ет. 1 жк. Възраждане II, п.к 9025

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София