Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Добавяне на информация за взисикател/длъжник в с-ка/фактура.
Добавено от Георги Иванов на 17 January 2014 01:25 PM

Системата "Енфорсър" дава възможност да се добавя информация за взискателите и длъжниците в шаблоните за сметка/фактура. Това става чрез използването на променливи,процес, който е идентичен и при изготвянето на шаблони за изходящи документи.

Променливите за сметки/фактури се различават от променливите, които се намират в раздела на "Шаблоните за печат". Необходимите променливи за сметки/фактури са в малко "по-суров" програмен вид.

Нужните  променливи за добавяне на взискател/длъжник в сметка/фактура са:
{$r.CreditorsDesc} : Всички взискатели
{$r.CreditorsDescwithegneik} : 'Всички взискатели със ЕГН/ЕИК'
{$r.CreditorsDescwithegneikaddress} : 'Всички взискатели със ЕГН/ЕИК и адрес'
{$r.DebtorsDesc} : 'Всички длъжници'
{$r.DebtorsDescwithegneik} : 'Всички длъжници със ЕГН/ЕИК'
{$r.DebtorsDescwithegneikaddress} : 'Всички длъжници със ЕГН/ЕИК и адрес'

Поставят се  по същия начин както и стандартнте променливи, чрез специално поставяне в шаблона.

Тъй като шаблоните за сметки и фактури са системни е необходимо да се направи несистемно копие, където да бъдат направени промените в бланката на шаблона, след което да бъдат прикачени към новия шаблон.

За да се случи това, трябва първо бланката за дадения шаблон (сметка и фактура) да бъде свалена и обработена. Следва да се създаде нов шаблон със съответното наименование и описание за него,както след това  трябва да се прикачи създадената НОВА печатна бланка на шаблона. 

 

Забележка:
Изготвянето на тези шаблони не се включва в стандартната техническата поддръжка по договор за системата.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София