Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Архивиране на дело в системата
Добавено от Георги Иванов на 20 January 2014 12:04 PM

Системата "Енфорсър" позволява, информацията за изпълнително дело, да бъде отбелязана в системата. Това позволява архивираното изпълнително дело, да бъде намирано лесно, а също премахва нуждата от използване и попълването на информацията в хартиени регистри.

Процедурата по въвеждане на информацията за архивирано изпълнително дело се извършва в раздела "Архивна книга" на глобалното меню с натискане на бутона "Добави".

Отваря се форма "Архивен номер", която съдържа следните полета:

 • Година - от падащото меню се избира годината на архивиране;
 • Архивен № - архивния номер се задава автоматично от системата;
 • Изп.дело № - избира се номера на изпълнителното дело, което ще се архивира;
 • Дата архивиране - въведа се датата на архивиране на изпълнителното дело;
 • Връзка № - въвежда се номера на връзката, в която е поставено архивираното дело;
 • Протокол № - въвежда се номер на протокол, ако има такъв, отнасящ се за архивираното дело;
 • Протокол дата: - въвеждас се дата на протокола;
 • Том година - от падащото меню се избира годината на конкретния том, в който е поставено изпълнителното дело;
 • Том № - въвежда се номера на конкретния том, в който е поставено изпълнителното дело;
 • Документи - в полето може да бъде въвеждана допълнителна информация;
 • Бележки: - в полето могат да бъдат записвани бележки;

Направените промени се записват. 

 

Забележка - ЧСИ сам определя начина и реда на архивиране на изпълнителните си дела. Системата "Енфорсър" дава възможност информацията за архивираните дела да бъде записвана подробно, което улеснява последващото им намиране, а също така премахва и нуждата от използване на хартиени регистри. 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София