Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Счетоводство
Разлика между сумите в сметка и фактура към сметка!
Добавено от Георги Иванов на 20 January 2014 01:40 PM

В системта "Енфорсър" може да възникне разлика в сумите между издаваната сметка и фактурата отнасяща се към нея. Това се получава тогава когато в колоната "Платена" на формата "Такси в сметката" се зададе стойност от падащото меню "Не". В този случай сумата на издаваната фактура, ще бъде по-малка от тази на сметката към нея, тъй като таксата, която е зададена че не е платена, няма да бъде включена в нея.

Логиката на това действие е, че може да бъде издаден документ за извършено действие, от страна на ЧСИ, което да бъде неплатено. Тогава то ще излезне като начислена сума в издаваната сметка, но няма да бъде начислявано в издадената фактура към съответната сметка. Сметката е необходимия документ, доказващ извършване на дадено действие и правещ сумата изискуема.

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София