Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Изпълнителни титули и страни
Добавяне на отношения на лица.
Добавено от Георги Иванов на 21 January 2014 10:45 AM

 

Системата "Енфорсър" дава възможност да бъде направена връзка между отделни лица в системата. Връзката на лицата зависи от правното основание, което ги свързва.

 Начините за добавяне на отношение между лица са няколко:

  1. При създаване на ново лице и добавяне на информация за него;
  2. Редактиране на вече съществуващо лице в системата от раздела на системата "Азбучник";

Добавянето на отношение между лица в ситемата се извършва в раздела "Отношение към лица", в основната информация за конкретно лице в системата.

Извършва от бутона добави в раздела. Отваря се нов ред където:

  • В колоната "Отношение" от падащото меню се избура отношението на едното лице към другото. 
  • В колоната "Свързано лице" се добавя лицето, с което се прави връзката. Това може да стане за вече съществуващо лице в системата, както и да се  добави по време на въвеждане на информацията за основното лице от бутона ;

Направените промени се записват.

Принципът на свързаните лица, е че свързаното лице, което се добавя в колоната"Свързано Лице" е основното в системата(страна по изпълнително дело) и то е водещото в случая.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София